(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info
  • Логотип АКС

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Неможливо сьогодні уявити сучасне виробництво без високого рівня автоматизації і комп’ютеризації всіх його ділянок. Згадайте, про що говорять і показують по телебаченню, коли розповідають про успішні виробництва – про рівень його автоматизації, який є запорукою отримання високоякісної продукції.

Впровадження новітніх інформаційних технологій та сучасних систем управління особливо важливе зараз, коли продукція українського виробництва повинна відповідати європейським стандартам якості.

Підготовка фахівців у галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
 
Ступень освітиБазова освітаФорма навчанняТермін навчання
Бакалавр  повна загальна середня освіта денна 4 роки
заочна 4,5 роки
молодший бакалавр (спеціаліст) денна 2-3 роки*
заочна 2,5-3,5 роки*

Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності (див. Таблицю 3 Правил прийому), за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної нової спеціальності.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, приймаються на навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з наступних предметів:

Перелік конкурсних предметів Вага предметів
сертифікату ЗНО
Мінімальна
кількість балів
Вага атестату про повну загальну середню освіту
Обов’язкові предмети   0,1
Українська мова та література 0,35 100
Математика 0,3 100
Предмети на вибір (вибирається один)  
Фізика 0,2 100
Історія України 0,2 100

Споріднена спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за спорідненою спеціальністю, приймаються на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності, за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної спеціальності. Прийом на спеціальність здійснюється за результатом фахового вступного випробування.

Фаховий іспит Автомтизація технологічних процесів

Інша спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за іншою спеціальністю, приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування. Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Автомтизація технологічних процесів

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

  • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
  • ступінь Магістра
  • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Бакалавра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування:

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Автомтизація технологічних процесів

Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Ступень
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Бакалавр Денна 95 00 14 700 грн.
Заочна 150 00 7 600 грн.
АКС банер

Підготовка фахівців з автоматизації виробничих процесів проводиться в університеті з 1959 р. Вимоги до рівня автоматизації систем управління і, відповідно, до рівня підготовки фахівців в цій галузі знань постійно підвищуються. Це пов’язане з тим, що динамічно розвивається теорія автоматичного управління та технічні засоби автоматизації, що вимагає відкриття нових спеціалізацій, а також постійного оновлення навчальних програм і матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

Велика увага приділена формуванню циклу дисциплін професійно-практичної підготовки, які формують знання і вміння необхідні випускникам для успішної роботи в інжинірингових фірмах з розробки і впровадження сучасних систем автоматизації, а також на виробництві при обслуговуванні таких систем.

Родзинкою підготовки фахівців в галузі автоматизації саме в нашому університеті є наявність однієї з найкращих в Україні лабораторної бази випускових кафедр.

Практично при вивченні всіх дисциплін використовується комп’ютерна техніка, а також загально-інженерне і спеціалізоване програмне забезпечення: Інструментальне середовище Matlab, програмне середовище Borland Delphi, системи управління базами даних MS SQL Server, MS Acces, програмне середовище автоматизованого проектування Autocad, інструментальні середовища Proficy Historian, Proficy Real Time Information Portal, Deductor Studio та інші. Маючі ці знання, випускники можуть працювати в різних сферах використання сучасних комп’ютерних технологій.

Зверніть увагу!

Враховуючи оснащеність навчальних лабораторій сучасною мікропроцесорною технікою, особлива увага приділяється вивченню промислових логічних контролерів і мов їх програмування. Обладнання для цих лабораторій надали світові лідери в цій галузі: Schneider Electric, Vipa, Mitsubishi і Siemens. Вміння працювати з цією технікою особливо цінується майбутніми роботодавцями.