(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info
  • Логотип БТЕК

Біотехнологія

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Біотехнологія – це не просто наука, а й дуже велика й важлива сфера людської діяльності, яка має масу аспектів і визначає нині науково-технічний прогрес. В усьому світі на рубежі століть вона бурхливо розвивається, у неї вкладаються величезні кошти.

Без продуктів біотехнології ми вже не уявляємо наше життя, їх кількість збільшується з року в рік у геометричній прогресії. Тому підготовка кадрів для біотехнології стає одним із пріоритетів у сфері освіти.

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» та професійним спрямуванням «Біотехнологія»
 
Ступень освітиБазова освітаФорма навчанняТермін навчання
Бакалавр  повна загальна середня освіта денна 4 роки
заочна 4,5 роки
молодший бакалавр (спеціаліст) денна 2-3 роки*
заочна 2,5-3,5 роки*

Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності (див. Таблицю 3 Правил прийому), за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної нової спеціальності.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, приймаються на навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з наступних предметів:

Перелік конкурсних предметів Вага предметів
сертифікату ЗНО
Мінімальна
кількість балів
Вага атестату про повну загальну середню освіту
Обов’язкові предмети   0,1
Українська мова та література 0,35 100
Біологія 0,3 100
Предмети на вибір (вибирається один)  
Математика 0,2 100
Хімія 0,2 100

Споріднена спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за спорідненою спеціальністю, приймаються на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності, за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної спеціальності. Прийом на спеціальність здійснюється за результатом фахового вступного випробування.

Фаховий іспит Основи біотехнології

Інша спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за іншою спеціальністю, приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування. Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Основи біотехнології

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

  • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
  • ступінь Магістра
  • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Бакалавра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування:

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Основи біотехнології

Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Ступень
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Бакалавр Денна 120 00 13 800 грн.
Заочна 75 00 7 200 грн.
БТЕК банер

Наші студенти набувають знання та опановують практичні навички у спеціалізованих аудиторіях та сучасних мікробіологічних та технологічних лабораторіях. Кафедра біотехнології і мікробіології має потужну матеріально-технічну базу, яка поповнюється і оновлюється впродовж 40 років існування кафедри.

У розпорядженні студентів є дві мікробіологічні і одна технологічна лабораторії, оснащені мікробіологічними боксами для роботи з живими культурами мікроорганізмів у асептичних умовах. Студенти також мають змогу виконувати наукові дослідження у двох науково-дослідних лабораторіях кафедри

Про високий рівень наукових досліджень, що проводяться на кафедрі біотехнології і мікробіології, свідчить велика зацікавленість провідних науково-дослідних установ у співробітництві. Кращих студентів-біотехнологів, починаючи з третього курсу, охоче залучають до науково-дослідної роботи такі наукові «титани» України, як: Інститут мікробіології і вірусології НАНУ, Інститут молекулярної біології та генетики НАНУ, Інститут ботаніки НАНУ, Інститут біохімії НАНУ, Технологічний інститут молока і м’яса НААН, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб НАМНУ, Інститут фармакології та токсикології НАМНУ, Інститут колоїдної хімії та хімії води НАНУ та інші. Різноплановість наукової тематики, виконуваних студентами досліджень свідчить про високий рівень їх підготовки.

Зверніть увагу!

Випускники, які завершили навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» можуть продовжити навчання за освітньо-професійною програмою Магістра.