(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info
 • Логотип БТЕК

Екологічний контроль та аудит

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

В умовах, коли Україна виходить на міжнародні ринки, що передбачає можливість здійснення спеціалістами ефективного екологічного контролю та аудиту підприємств, набуває особливого значення.

Наші випускники будуть здатні розробити й обґрунтувати екологічну політику, втілити в життя принципи раціонального природокористування, забезпечити ефективне управління для досягнення екологічної безпеки підприємства та готової продукції

Підготовка фахівців у галузі знань 10 «Природничі науки» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» та професійним спрямуванням «Екологічний контроль та аудит».
 
Ступені освітиФорма навчанняТермін навчання
Магістр  денна, заочна
1,5 роки

Вступ на заочну форму під час зимової вступної кампанії

Особи, які здобули за спорідненою спеціальністю:

 • ступінь Бакалавра
 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Фаховий іспит Екологія та охорона навколишнього середовища

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
 • ступінь Магістра
 • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Магістра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту, додаткового вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Екологія та охорона навколишнього середовища
Ступені
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Магістр Денна 20 00 16 700 грн.
Заочна 20 00 9 600 грн.
БТЕК банер

Спеціальність зорієнтована на підготовку фахівців, які зможуть на високому професійному рівні здійснювати контроль за дотриманням нормативів та вимог екологічного законодавства установами різного спрямування, організовувати систему екологічного менеджменту , проводити внутрішній та зовнішній аудит діяльності на основі вимог ISO 9000, 14000, 22000.

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Екологічний контроль та аудит» дозволяє випускникам отримати відповідні знання та уміння для:

 • аналізу інформації про екологічні аспекти виробничої діяльності об'єкту екологічного аудиту і формування на її основі висновків екологічного аудиту;
 • встановлення відповідності об'єктів екологічного аудиту вимогам законодавства по охороні навколишнього природного середовища і іншим критеріям екологічного аудиту;
 • оцінки впливу діяльності об'єкту екологічного аудиту на стан навколишнього природного середовища;
 • оцінки ефективності, повноти і обґрунтованості заходів, які виконуються для охорони навколишнього природного середовища на об'єкті екологічного аудиту;
 • розроблення нормативних документів та використання нормативно-правового та регламентного забезпечення основних питань безпеки та якості харчових продуктів та продовольчої сировини в Україні, ЄС та міжнародній практиці;
 • розроблення та впровадження системи управління безпечністю та якістю харчової продукції впродовж усього технологічного циклу виробництва;
 • сприяння суб'єктам господарської діяльності в самостійному регулюванні своєї екологічної політики, формуванні пріоритетів, направлених на виконання екологічних вимог, норм і правил;
 • створення інструменту реалізації основних напрямів регулювання природокористування і забезпечення стійкого розвитку;
 • інтеграція діяльності в області охорони навколишнього середовища з іншими сферами діяльності.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру на підприємствах харчової промисловості; в органах державного управління; в установах, що здійснюють екологічний контроль та аудит; фірмах екологічного профілю; в акредитованих лабораторіях, науково-дослідних установах та навчальних закладах тощо.

Магістр спеціалізації «Екологічний контроль та аудит» може адаптуватися до таких видів суміжної професійної діяльності, як експертна, законодавча, митна служба.

Зверніть увагу!

В умовах, коли Україна виходить на міжнародні ринки, що передбачає можливість здійснення спеціалістами ефективного екологічного контролю та аудиту підприємств, підготовка студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» спеціалізації «Екологічний контроль та аудит» набуває особливого значення. Наші випускники будуть здатні розробити й обґрунтувати екологічну політику, втілити в життя принципи раціонального природокористування, забезпечити ефективне управління для досягнення екологічної безпеки підприємства та готової продукції.