(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info
  • Логотип БТЕК

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Спеціальність 101 «Екологія»

В Україні, як і в інших країнах, переважна більшість виробництв сьогодні потребують забезпечення екологічного супроводу, який містить широкий комплекс інженерно-технічних заходів, методів та способів їх реалізації.

Екологічні проблеми потребують оперативного вирішення. Навколишнє природне середовище зазнає значного антропогенного впливу, що бумерангом повертається до всього живого. Усе це зумовлює актуальність підготовки висококваліфікованих фахівців-екологів, здатних комплексно вирішувати складні екологічні проблеми.

Підготовка фахівців у галузі знань 10 «Природничі науки» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія» та спеціалізацією «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
 
Ступень освітиБазова освітаФорма навчанняТермін навчання
Бакалавр  повна загальна середня освіта денна 4 роки
заочна 4,5 роки
молодший бакалавр (спеціаліст) денна 2-3 роки*
заочна 2,5-3,5 роки*

Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності (див. Таблицю 3 Правил прийому), за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної нової спеціальності.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, приймаються на навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з наступних предметів:

Перелік конкурсних предметів Вага предметів
сертифікату ЗНО
Мінімальна
кількість балів
Вага атестату про повну загальну середню освіту
Обов’язкові предмети   0,1
Українська мова та література 0,35 100
Біологія 0,3 100
Предмети на вибір (вибирається один)  
Географія 0,2 100
Хімія 0,2 100

Споріднена спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого Бакалавра (спеціаліста) за спорідненою спеціальністю, приймаються на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності, за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної спеціальності. Прийом на спеціальність здійснюється за результатом фахового вступного випробування.

Фаховий іспит Загальна екологія

Інша спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого Бакалавра (спеціаліста) за іншою спеціальністю, приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування. Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Загальна екологія

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

  • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
  • ступінь Магістра
  • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Бакалавра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування:

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Загальна екологія

Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Ступень
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Бакалавр Денна 80 00 13 800 грн.
Заочна 65 00 7 200 грн.
БТЕК банер

Початок ХХІ століття характеризується тим, що ідея захисту довкілля трансформується у панівну суспільну парадигму. Недосконалість технологій, поява великої кількості відходів виробництва та споживання порушили рівновагу людина-довкілля.

У процесі навчання студенти отримують необхідні для професійної діяльності знання, що передбачають здатність використовувати практичні навички в галузі екологічного права та застосування еколого-правових норм організації та керування виробничо-технологічним процесом на підприємствах, передусім харчової промисловості, орієнтованих на виробництво продукції високої якості.

Випускники вчаться використовувати та застосовувати в професійній діяльності положення національного та міжнародного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, використовувати знання про причини виникнення екологічної небезпеки для обґрунтування управлінських рішень, ведення екологічної нормативної та технічної документації, впроваджувати природоохоронні заходи. Студенти на підставі обробки й аналізу нормативних документів вчаться проводити процедуру оцінки впливу на навколишнє середовище та складати Заяву про наслідки господарської діяльності. Наші випускники будують свою успішну кар’єру на підприємствах як харчової, так і інших галузей промисловості, в органах державного управління, Міністерства екології та природних ресурсів, в структурних органах державної санітарно-епідеміологічної служби, Укрметртестстандарті, Державному управлінні екології та природних ресурсів, в установах, що здійснюють екологічний контроль та аудит, у Всеукраїнській екологічній лізі, фірмах екологічного профілю, в науково-дослідних установах та навчальних закладах тощо.

Наші випускники будують свою успішну кар’єру на підприємствах як харчової, так і інших галузей промисловості, в органах державного управління, Міністерства екології та природних ресурсів, в структурних органах державної санітарно-епідеміологічної служби, Укрметртестстандарті, Державному управлінні екології та природних ресурсів, в установах, що здійснюють екологічний контроль та аудит, у Всеукраїнській екологічній лізі, фірмах екологічного профілю, в науково-дослідних установах та навчальних закладах тощо.

Зверніть увагу!