(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info
 • Логотип БТЕК

Екологія та охорона навколишнього середовища

Спеціальність 101 «Екологія»

Початок ХХІ століття характеризується тим, що ідея захисту довкілля трансформується у панівну суспільну парадигму. Недосконалість технологій, поява великої кількості відходів виробництва та споживання порушили рівновагу людина-довкілля.

Екологічні проблеми потребують оперативного вирішення. Навколишнє природне середовище зазнає значного антропогенного впливу, що бумерангом повертається до всього живого. Усе це зумовлює актуальність підготовки висококваліфікованих фахівців-екологів, здатних комплексно вирішувати складні екологічні проблеми.

Підготовка фахівців у галузі знань 10 «Природничі науки» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 101 «Екологія» та професійним спрямуванням «Екологія та охорона навколишнього середовища»
 
Ступені освітиФорма навчанняТермін навчання
Магістр  денна, заочна
1,5 роки

Вступ на заочну форму під час зимової вступної кампанії

Особи, які здобули за спорідненою спеціальністю:

 • ступінь Бакалавра
 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Фаховий іспит Екологія та охорона навколишнього середовища

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
 • ступінь Магістра
 • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Магістра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту, додаткового вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Екологія та охорона навколишнього середовища
Ступені
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Магістр Денна 35 00 16 700 грн.
Заочна 25 00 9 600 грн.
БТЕК банер

Під час навчання студенти набувають навички проведення екологічної оцінки стану природних об’єктів у різних екосистемах довкілля, моніторингу стану навколишнього середовища, здійснення екологічної експертизи різних типів, нормування антропогенного навантаження на природне середовище, аналізування, прогнозування і моделювання стану довкілля, здійснення наукових досліджень екологічного спрямування, регулювання економічних методів в галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Підготовка фахівців за спеціальністю 101 «Екологія» дозволяє випускникам отримати відповідні знання та уміння:

 • вміти організовувати та керувати заходами, спрямованими на виконання вимог екологічного законодавства;
 • знання вимог екологічного законодавства, норм, лімітів, екологічних розрахунків;
 • уміння проводити науково-дослідні роботи зі створення на підприємстві економіки замкненого циклу, яку засновано на екологічно раціональній циркуляції матеріалів, збереженні і заміщенні не поновлюваних ресурсів, мінімізації, повторному використанні, переробленні і утилізації відходів, упровадженні маловідходної, безвідходної і екологічно чистої технології виробництва, раціональному використанні природних ресурсів;
 • уміння самостійного прийняття технічних рішень у розробці заходів щодо запобігання забрудненню навколишнього середовища;
 • уміння проводити обґрунтовані розрахунки ризиків для стану навколишнього середовища в процесі реалізації підприємством програм з очищення та інших природоохоронних заходів;
 • уміння ввести облік показників, які характеризують стан навколишнього середовища;
 • уміння складати системи збереження відомостей про нещасні випадки, дані екологічного моніторингу, документації з ліквідації відходів і іншої інформації екологічного характеру, яка надається у розпорядження координатора природоохоронної діяльності;
 • уміння проводити роботи зі створення на підприємстві ефективної системи екологічної інформації, що розповсюджується на всіх рівнях управління, ознайомлення працівників підприємства з вимогами екологічного законодавства;
 • уміння вести нормативну та технічну документацію в галузі екології.

Зверніть увагу!

Випускники можуть працевлаштуватися в органах державного управління Міністерства екології та природних ресурсів, в структурних органах державної санітарно-епідеміологічної служби, Укрметртестстандарті, Державному управлінні екології та природних ресурсів, у Всеукраїнській екологічній лізі, фірмах екологічного профілю, в науково-дослідних установах та навчальних закладах.