(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info

Економіка підприємства

Спеціальність 051 «Економіка»

Сьогодні економіка стала нероздільною частиною усіх сфер життєдіяльності суспільства загалом, та людини, зокрема. Без знання економічної науки в наш час не може існувати не лише жодне підприємство, виробництво, але і держава.

В умовах ринкової економіки постійно зростають вимоги до підвищення рівня професійної підготовки фахівців з економіки підприємства.

Підготовка фахівців у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 051 «Економіка» та професійним спрямуванням «Економіка підприємства»
Ступень освітиБазова освітаФорма навчанняТермін навчання
Бакалавр  повна загальна середня освіта денна 4 роки
заочна 4,5 роки
молодший бакалавр (спеціаліст) денна 2-3 роки*
заочна 2,5-3,5 роки*

Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності (див. Таблицю 3 Правил прийому), за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної нової спеціальності.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, приймаються на навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з наступних предметів:

Перелік конкурсних предметів Вага предметів
сертифікату ЗНО
Мінімальна
кількість балів
Вага атестату про повну загальну середню освіту
Обов’язкові предмети   0,1
Українська мова та література 0,35 100
Математика 0,3 100
Предмети на вибір (вибирається один)  
Іноземна мова 0,25 100
Історія України 0,25 100

Споріднена спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого Бакалавра (спеціаліста) за спорідненою спеціальністю, приймаються на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності, за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної спеціальності. Прийом на спеціальність здійснюється за результатом фахового вступного випробування.

Фаховий іспит Економічна теорія

Інша спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого Бакалавра (спеціаліста) за іншою спеціальністю, приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування. Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Економічна теорія

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

  • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
  • ступінь Магістра
  • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування:

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Економічна теорія

Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Ступень
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Бакалавр Денна 80 00 14 500 грн.
Заочна 140 00 8 100 грн.
ННІ ЕіУ банер

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання і вміння для аналізу параметрів діяльності підприємства та його підрозділів, можливостей зовнішньоекономічних зв’язків та їх ефективності, проведення діагностики конкурентного середовища підприємства; аналізу ресурсів, процесів і результатів діяльності підприємства та його підрозділів; здійснення ресурсного обґрунтування певних аспектів реалізації стратегії підприємства; визначення економічної ефективності проектів; розробки бізнес-планів; виявлення та встановлення можливостей оптимізації матеріальних потоків підприємства; обґрунтування форм організації виробництва і праці, альтернативних варіантів управлінських рішень, внутрішніх трансфертних цін з урахуванням економічного статусу підрозділів; ведення управлінського обліку витрат підрозділів і підприємства у постатейному розрізі; підготовки статистичної звітності підприємства з економічних питань; розробки заходів з підвищення ефективності діяльності підприємства та його підрозділів та контролю за їх виконанням.

Однією з особливостей підготовки фахівців зі спеціалізації «Економіка підприємства» є широке використання у навчальному процесі комп’ютерних технологій. При вивченні багатьох дисциплін використовується комп’ютерна техніка, мережеві технології та спеціальне програмне забезпечення, за допомогою яких перед студентами створюються ситуативні завдання, максимально наближені до реальних.

Зверніть увагу!

Особливістю підготовки фахівців за даним напрямом є те, що отримані знання і вміння можуть бути використані не лише на підприємствах харчової промисловості, а практично у всіх галузях промисловості.