(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info
 • Логотип ГРТБ

Готельно-ресторанна справа

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»

Сьогодні готельно-ресторанний бізнес як частка сфери гостинності швидкими темпами розвивається і досягає світових рівнів. Процеси, що відбуваються на вітчизняному готельно-ресторанному ринку, вимагають гнучко реагувати на зміни попиту і прихильності споживачів.

За спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» здійснюється підготовка фахівців, готових до професійної діяльності на різних ланках управління в готельно-ресторанному господарстві з наявністю практичних професійних знань і вмінь, щоб планувати і вирішувати виробничі завдання та відповідати за якість їхнього виконання з урахуванням галузевої специфіки та особливостей управління праці.

Підготовка фахівців у галузі знань 24 «Сфера обслуговування» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» та професійним спрямуванням «Готельна і ресторанна справа»
 
Ступень освітиБазова освітаФорма навчанняТермін навчання
Бакалавр  повна загальна середня освіта денна 4 роки
заочна 4,5 роки
молодший бакалавр (спеціаліст) денна 2-3 роки*
заочна 2,5-3,5 роки*

Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності (див. Таблицю 3 Правил прийому), за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної нової спеціальності.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, приймаються на навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з наступних предметів:

Перелік конкурсних предметів Вага предметів
сертифікату ЗНО
Мінімальна
кількість балів
Вага атестату про повну загальну середню освіту
Обов’язкові предмети   0,1
Українська мова та література 0,35 100
Історія України 0,3 100
Предмети на вибір (вибирається один)  
Іноземна мова 0,25 100
Географія 0,25 100

Споріднена спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого Бакалавра (спеціаліста) за спорідненою спеціальністю, приймаються на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності, за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної спеціальності. Прийом на спеціальність здійснюється за результатом фахового вступного випробування.

Фаховий іспит Ресторанне і готельне обслуговування

Інша спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого Бакалавра (спеціаліста) за іншою спеціальністю, приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування. Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Ресторанне і готельне обслуговування

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
 • ступінь Магістра
 • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Бакалавра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування:

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Ресторанне і готельне обслуговування

Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Ступень
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Бакалавр Денна 170 00 16 700 грн.
Заочна 50 00 9 100 грн.
ГРТБ банер

Підготовка фахівців за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» дозволяє випускникам набути поглиблених знань та умінь:

 • знання з організації діяльності щодо надання основних видів послуг у сфері готельно-ресторанного бізнесу;
 • знання з організації процесу виробництва і надання готельних послуг;
 • знання з виробництва і обслуговування у закладах готельного господарства;
 • знання з планування та проектування закладів готельного і ресторанного бізнесу;
 • знання з проектування технологічного процесу виробництва продукції у закладах ресторанного господарства та вдосконалення технологічних операцій;
 • вміння розробляти короткострокові й середньострокові плани діяльності підприємств готельного та ресторанного господарства, планування потреби в ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових);
 • вміння забезпечувати належний рівень якості продукції та послуг у закладах готельно-ресторанного бізнесу;
 • вміння розробляти комплекс маркетингових заходів впливу на ринок і конкурентну позицію підприємства в сфері готельно-ресторанного бізнесу;
 • вміння планувати діяльність закладів готельного та ресторанного господарства на основі чинної законодавчо-нормативної бази;
 • вміння використовувати основи методології науково-технічної творчості; методи постановки науково-дослідних задач у сфері обслуговування;
 • вміння застосувати інноваційні інформаційні технології у роботі підприємств.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру на підприємствах готельно-ресторанного господарства на посадах керівника готельного підприємства (туристичного готелю, конгрес-готелю, курортного готелю, пансіонату, спортивно-оздоровчого комплексу, бази відпочинку, санаторію); генерального директора готельного або туристичного комплексу; топ-менеджера закладу готельно-ресторанного господарства; готельєра; ресторатора; керівника структурного підрозділу підприємства готельного господарства (відділу фінансів, маркетингу, логістики, по роботі з персоналом); спеціаліста з адміністративної роботи (головний адміністратор служби прийому та розміщення у готелі, менеджер, адміністратор); фахівця з гостинності, конференц-сервісу, санаторно-курортної справи.

Практичний досвід студенти набувають в інноваційно обладнаних навчальних аудиторіях: лабораторії-ресторані, технологічних лабораторіях, науково-дослідній міні-броварні, аналогічної якій не має жоден з вищих навчальних закладів України, і комп’ютерних класах з сучасним програмним забезпеченням для управління готельно-ресторанним бізнесом.

Для стимулювання пізнавальної діяльності студентів проводяться професійні конкурси, майстер-класи від фахівців України і світу з кулінарного та кондитерського мистецтва, інноваційних ресторанних та готельних технологій.

Студенти проходять практику та мають реальну можливість працевлаштуватися у найсучасніші підприємства готельно-ресторанного господарства, зокрема у м. Києві: «InterContinental», «Premier Palace Hotel», «Hyatt Regency», «President Hotel», «Radisson Blu Hotel», «Дніпро», «Братислава», «Київ», «Турист».

Зверніть увагу!

Випускники спеціальності мають поглиблені спеціальні знання та навички у сфері готельно-ресторанного господарства для подальшого навчання за освітнім ступенем «магістр» та успішного працевлаштування.