(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info
 • Логотип ГРТБ

Готельно-ресторанна справа

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»

Сьогодні готельно-ресторанний бізнес як частка сфери гостинності швидкими темпами розвивається і досягає світових рівнів. Процеси, що відбуваються на вітчизняному готельно-ресторанному ринку, вимагають гнучко реагувати на зміни попиту і прихильності споживачів.

За спеціалізацією «Готельна і ресторанна справа» здійснюється підготовка фахівців, готових до професійної діяльності на різних ланках управління в готельно-ресторанному господарстві з наявністю практичних професійних знань і вмінь, щоб планувати і вирішувати виробничі завдання та відповідати за якість їхнього виконання з урахуванням галузевої специфіки та особливостей управління праці.

Підготовка фахівців у галузі знань 24 «Сфера обслуговування» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» та професійним спрямуванням «Готельна і ресторанна справа»
 
Ступені освітиФорма навчанняТермін навчання
Магістр  денна, заочна
1,5 роки

Особи, які здобули за спорідненою спеціальністю:

 • ступінь Бакалавра
 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Фаховий іспит Готельно-ресторанна справа

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
 • ступінь Магістра
 • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Магістра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту, додаткового вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Готельно-ресторанна справа
Ступені
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Магістр Денна 50 00 16 700 грн.
Заочна 15 00 9 600 грн.
ГРТБ банер

Підготовку фахівців за спеціалізацією «Готельна і ресторанна справа» зосереджено на питаннях організації виробництва і реалізації готельно-ресторанних послуг, санаторно-курортного та спеціалізованого обслуговування, розроблення і впровадження перспективних напрямів розвитку підприємств індустрії гостинності, проектування нових і реконструкції діючих закладів готельного господарства, управління якістю та конкурентоспроможністю послуг гостинності.

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Готельна і ресторанна справа» дозволяє випускникам набути поглиблених знань та умінь:

 • знання сучасних теоретичних основ управління інноваційними технологіями в готельному господарстві;
 • знання теоретичних положень маркетингових стратегій управління діяльністю закладів готельного та ресторанного господарства на базі вивчення законодавчих документів, нормативної і спеціальної літератури;
 • знання психологічних закономірностей управлінської діяльності та визначення психологічних методів конструктивного розв’язання конфліктів;
 • вміння застосовувати сучасні теоретичні основи стратегічного управління в прийнятті рішень у процесі управління діяльністю та розвитком організацій на ринку;
 • вміння науково-обґрунтовувати використання інноваційних ресторанних технологій;
 • вміння розробляти і впроваджувати інноваційний туристичний продукт з використання інноваційних технологій в його формуванні;
 • вміння розробляти сучасні об’ємно-планувальні рішення підприємств готельно-ресторанного господарства;
 • здатність до вибору напряму наукового дослідження, організації науково-дослідної роботи для подальшого застосування її результатів у практичній діяльності.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру на підприємствах готельно-ресторанного господарства на посадах керівника готельного підприємства (туристичного готелю, конгрес-готелю, курортного готелю, пансіонату, спортивно-оздоровчого комплексу, бази відпочинку, санаторію); генерального директора готельного або туристичного комплексу; топ-менеджера закладу готельно-ресторанного господарства; готельєра; ресторатора; керівника структурного підрозділу підприємства готельного господарства (відділу фінансів, маркетингу, логістики, по роботі з персоналом); спеціаліста з адміністративної роботи (головний адміністратор служби прийому та розміщення у готелі, менеджер, адміністратор); фахівця з гостинності, конференц-сервісу, санаторно-курортної справи, викладача вищого навчального закладу.

Практичний досвід студенти набувають в інноваційно обладнаних навчальних аудиторіях: лабораторії-ресторані, технологічних лабораторіях, науково-дослідній міні-броварні, аналогічної якій не має жоден з вищих навчальних закладів України, і комп’ютерних класах з сучасним програмним забезпеченням для управління готельно-ресторанним бізнесом.

Студенти проходять практику та мають реальну можливість працевлаштуватися у найсучасніші підприємства готельно-ресторанного господарства, зокрема у м. Києві: «InterContinental», «Premier Palace Hotel», «Hyatt Regency», «President Hotel», «Radisson Blu Hotel», «Дніпро», «Братислава», «Київ», «Турист».

Зверніть увагу!

Магістри з готельної і ресторанної справи – професіонали, які здатні швидко адаптуватися до постійно зростаючих вимог споживачів і зможуть реалізувати себе в престижному і високооплачуваному готельно-ресторанному бізнесі.