(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info

Наша місія

ВИСТУПАТИ ГЕНЕРАТОРОМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Вона включає наступні компоненти:

ОСВІТНІЙ – розвивати інноваційну, що відповідає світовим стандартам, систему підготовки кваліфікованих кадрів, конкурентоспроможних на ринку праці, готових до створення на ньому нових робочих місць, орієнтованих на самореалізацію, громадянські цінності і соціальну відповідальність;

НАУКОВИЙ – готувати кадри вищої наукової кваліфікації, розвивати фундаментальні та прикладні дослідження в пріоритетних напрямках галузі;

КУЛЬТУРНИЙ – бути центром культури, сприяючи зміні соціального середовища, створюючи певну духовну атмосферу, навчаючи інтелігентному і конструктивному розв'язуванню проблем, творчому підходу до реалізації моделей життєдіяльності, необхідності поєднання матеріальних і духовних компонентів на всіх стадіях людського життя;

ІННОВАЦІЙНИЙ – бути провідним науково-координаційним центром розвитку інноваційного середовища і формування у галузі особливої інноваційної культури та інновацій як способу мислення і повсякденної діяльності.

 • Про навчання

  Керівники підрозділів про навчання

  ...
 • Інновації в освіті

  Освіта орієнтується на підготовку людей до невизначеного і, в значній мірі, непередбачуваного майбутнього.

  ...
 • Місія університету

  Місія Національного університету харчових технологій - виступати генератором інноваційного розвитку харчової галузі України.

  ...