(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info

Наша місія

Кочубей-Литвиненко Оксана Валер’янівна

Директор інституту

Кочубей-Литвиненко
Оксана Валер’янівна
Підпис

Навчально-науковий інститут харчових технологій є структурним підрозділом Національного університету харчових технологій, відлік його історії розпочато 1 липня 2016 року. Він заснований на базі чотирьох потужних технологічних факультетів Університету, які мають багаторічний досвід підготовки фахівців харчової промисловості, а саме: технології хлібопекарських і кондитерських виробництв; технології бродильних, консервних виробництв та екологічного контролю; технології м’ясо-молочних та парфумерно-косметичних продуктів; технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи.

В Навчально-науковому інституті харчових технологій здобувають освіту фахівці зі спеціальності 181 «Харчові технології» за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» та «Доктор філософії».

Зберігаючи та розвиваючи позитивний досвід вітчизняної освіти, Навчально-науковий інститут харчових технологій сприймає і запроваджує кращі світові стандарти підготовки фахівців. З 2016-2017 навчального року підготовка фахівців зі спеціальності «Харчові технології» за освітнім ступенем «Бакалавр» буде здійснюватися за новими навчальними планами, що враховують досвід передових європейських вищих навчальних закладів і забезпечують академічну мобільність студентів.

Якісній підготовці майбутніх фахівців сприяють висококваліфіковані викладачі: професори, доктори технічних наук; доценти, кандидати технічних наук. На кафедрах Навчально-наукового інституту харчових технологій є комп’ютерні класи, навчально-методичні кабінети, навчальні і наукові лабораторії, оснащені сучасним лабораторним устаткуванням та приладами.

З метою постійного удосконалення практичної і наукової підготовки майбутніх фахівців та зміцнення зв’язків з виробництвом регулярно організовуються зустрічі з провідними вченими і представниками промисловості.

На базових підприємствах студенти мають можливість ознайомитися із сучасними технологіями та обладнанням. Під час проходження виробничої і переддипломної практик студенти поглиблюють свої теоретичні знання, переймають досвід інженерно-технічних працівників, здобувають вміння аналізувати технологічні процеси, здійснювати експертну оцінку якості і безпечності сировини та готової продукції; навчаються приймати самостійні рішення у виробничих умовах тощо.

На кафедрах Навчально-наукового інституту харчових технологій створені наукові школи, які працюють над розв’язанням актуальних для харчової промисловості проблем. До цієї роботи залучаються студенти, кращі з яких за результатами науково-дослідної роботи рекомендуються до вступу у магістратуру, а потім на навчання для здобуття освітнього ступеня доктора філософії. Після завершення навчання вони можуть працювати на викладацьких посадах в університетах або інших закладах освіти.

Зверніть увагу!

Наше кредо – готувати фахівців-лідерів. Ми прагнемо розкривати й розвивати потенціал наших студентів для формування здатності вирішувати складні задачі, досягати особистого успіху і фінансової незалежності; готуємо їх до реальних дій на основі професійної компетентності; формуємо уміння ефективно використовувати у трудовій сфері інформаційні технології; залучаємо до науково-дослідної роботи.

В Інституті створені сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу, пошуку обдарованої молоді, реалізації творчої особистості. Велика увага приділяється організації і проведенню університетських вечорів, конкурсів, спортивних змагань, волонтерських заходів тощо, на яких кожен студент може продемонструвати свої здібності та розкрити таланти.

У спортивному комплексі, що є одним із найкращих у м. Києві, студенти мають усі можливості для підвищення своєї майстерності в секціях з міні-футболу, баскетболу, волейболу, плавання, настільного тенісу та інших видів спорту.

Шеремет Олег Олексійович

Директор інституту

Шеремет
Олег Олексійович
Підпис

У Навчально-науковому інституті економіки і управління здійснюється підготовка фахівців за освітніми ступенями бакалавр і магістр. Усі спеціальності інституту атестовані за IV (найвищим) рівнем акредитації. Навчання студентів за ступенем бакалавр денної форми триває 4 роки, заочної форми навчання – 4,5 роки. Випускники коледжів усіх спеціальностей можуть навчатися за скороченою програмою підготовки фахівця – 2-2,5 роки. Паралельно з навчанням в інституті студенти мають можливість здобути другу вищу військову освіту.

Усі бажаючі можуть навчатися за освітнім ступенем «магістр» на основі диплому бакалавра на денній і заочній формах навчання.

Нині на кафедрах інституту працює біля 200 викладачів, серед яких 30 докторів наук, понад 120 кандидатів наук. На всіх кафедрах ведеться підготовка наукових кадрів через аспірантуру й докторантуру. Усі кафедри інституту мають сучасні комп'ютерні класи та навчально-методичні кабінети.

Кафедри інституту тісно підтримують зв’язки з багатьма зарубіжними науково-дослідними та навчальними закладами. Опанування студентами та викладачами ділової іноземної мови дає можливість зміцнювати та поглиблювати міжнародні зв’язки. Так, інститут плідно працює з провідними університетами Швейцарії, Польщі, Литви, Грузії, а також з Міжнародним інститутом Cedimes (Франція), за рахунок чого відбувається постійний міжнародний обмін інформацією та досвідом з 60 країнами світу, в тому числі Університетами Париж-2 та Париж-12 (Франція), Університетом Бордо (Франція), Університетом Торонто (Канада), Бернським університетом (Швейцарія). Співробітники та студенти факультету беруть активну участь у міжнародних колоквіумах, конференціях і мають публікації у міжнародних фахових виданнях.

Цікаве дозвілля у поєднанні з навчанням забезпечує нашим студентам незабутні студентські роки. Активна громадська робота, участь у спортивних змаганнях та в художній самодіяльності заохочується деканатом, тому у студентів є можливість відвідати історичні та культурні центри України разом із наставниками академічних груп.

Цікавим та різноманітним є спортивне життя інституту. Збірні команди факультету – багаторазові переможці та призери Спартакіади НУХТ. Найвищі спортивні досягнення мають наші команди з танцювальної аеробіки (жінки), настільного тенісу (жінки та чоловіки), міні-футболу (жінки та чоловіки), шахів (жінки та чоловіки), волейболу (жінки та чоловіки), баскетболу (чоловіки). Найкращі спортсмени факультету є переможцями змагань міського, державного та міжнародного рівня.

 • Про навчання

  Керівники підрозділів про навчання

  ...
 • Інновації в освіті

  Освіта орієнтується на підготовку людей до невизначеного і, в значній мірі, непередбачуваного майбутнього.

  ...
 • Місія університету

  Місія Національного університету харчових технологій - виступати генератором інноваційного розвитку харчової галузі України.

  ...