(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info

Установчі та Нормативні документи

Публічна інформація

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін

ПОЛОЖЕННЯ про навчально-науковий інститут економіки і управління НУХТ

ПОЛОЖЕННЯ про навчально-науковий інститут харчових технологій НУХТ

ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення студентів, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб,на вакантні місця державного замовлення

ПОЛОЖЕННЯ про сертифікатні програми

ПОЛОЖЕННЯ про організацію самостійної роботи студентів

ПОЛОЖЕННЯ про порядок запровадження спеціалізацій в навчальних планах підготовки фахівців за освітніми рівнями «молодший Бакалавр», «Бакалавр», «Магістр» у Національному університеті харчових технологій

ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету харчових технологій