(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info
 • Логотип БТЕК

Хімічна технологія

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

Функціональність, безпечність та ефективність використання великої кількості хімічних компонентів (функціональних інгредієнтів, харчових добавок, ароматизаторів, барвників, комплексних поліпшувачів, тощо) виходять на перший план у сучасних харчових технологіях.

Косметична галузь України розвивається інтенсивними темпами, що потребує висококваліфікованих фахівців, які забезпечать конкурентоспроможність вітчизняної продукції. Дедалі більшої популярності здобувають органічні косметичні засоби, які стають високоефективними для людини та нешкідливими для навколишнього середовища.

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та професійним спрямуванням «Хімічна технологія»
 
Ступень освітиБазова освітаФорма навчанняТермін навчання
Бакалавр  повна загальна середня освіта денна 4 роки
заочна 4,5 роки
молодший бакалавр (спеціаліст) денна 2-3 роки*
заочна 2,5-3,5 роки*

Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності (див. Таблицю 3 Правил прийому), за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної нової спеціальності.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, приймаються на навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з наступних предметів:

Перелік конкурсних предметів Вага предметів
сертифікату ЗНО
Мінімальна
кількість балів
Вага атестату про повну загальну середню освіту
Обов’язкові предмети   0,1
Українська мова та література 0,35 100
Математика 0,3 100
Предмети на вибір (вибирається один)  
Хімія 0,2 100
Іноземна мова 0,2 100

Споріднена спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за спорідненою спеціальністю, приймаються на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності, за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної спеціальності. Прийом на спеціальність здійснюється за результатом фахового вступного випробування.

Фаховий іспит Хімічні технології

Інша спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за іншою спеціальністю, приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування. Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Хімічні технології

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
 • ступінь Магістра
 • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Бакалавра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування:

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Хімічні технології

Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Ступень
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Бакалавр Денна 50 00 10 800 грн.
Заочна 50 00 5 700 грн.
БТЕК банер

Під час навчання студенти набувають навичок виробництва харчових добавок та косметичних засобів, проведення якісного та кількісного аналізу харчових добавок і косметичних засобів. Майбутні фахівці здатні розробляти рецептуру косметичних засобів та отримувати харчові добавки, вводити їх у виробничих умовах.

Студенти проходять практику на провідних підприємствах харчової, косметичної, в тому числі фармацевтичної галузей, де потім можуть залишитися працювати.

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Хімічна технологія» дозволяє випускникам отримати відповідні знання та уміння:

 • користуватися фаховою, науковою літературою та нормативною документацією для вирішення виробничих завдань;
 • орієнтуватись у широкому спектрі косметичних інгредієнтів та продуктів;
 • виробляти і застосовувати харчові добавки без шкідливих наслідків для людини;
 • розробляти рецептуру парфумерно-косметичних виробів згідно призначення, механізму дії, об’єкту застосування тощо;
 • розпізнавати критичні точки технологічного процесу та здійснювати їх контроль на відповідних етапах виробництва для отримання готового продукту, який відповідає якісним характеристикам наведеним в нормативних документах;
 • володіти методами контролю якості харчових та парфумерно-косметичних продуктів;
 • складати технологічні схеми виробництва харчових добавок та косметичних засобів, а також характеризувати технологічні процеси та режими їх здійснення;
 • вміти застосовувати на практиці набуті теоретичні знання, зокрема у проектуванні хіміко-технологічних процесів.

Високий рівень підготовки студентів підтверджують призові місця на щорічному Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія».

Зверніть увагу!

Попит на хіміків-технологів парфумерно-косметичної промисловості та фахівців в області отримання і використання харчових добавок постійно зростає, оскільки ці ланки інтенсивно розвиваються й потребують спеціалістів, що мають поглиблені знання як з технологічних, так і з хімічних дисциплін.