(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info
  • Логотип АКС

Комп’ютерні науки

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

XXI століття – доба неперервного інтегрування інформаційних і комп’ютерних технологій в усі сфери життєдіяльності людини. Стрімкий розвиток комп’ютеризації суспільства сформував необхідність здійснення адміністративного управління на підприємствах харчової галузі з використанням персональних комп’ютерів і відповідно інформаційних технологій.

Інформаційні технології розвиваються так швидко, що не лише харчовій галузі існує великий дефіцит спеціалістів.

Підготовка фахівців у галузі знань 12 «Інформаційні технології» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
 
Ступень освітиБазова освітаФорма навчанняТермін навчання
Бакалавр  повна загальна середня освіта денна 4 роки
заочна 4,5 роки
молодший бакалавр (спеціаліст) денна 2-3 роки*
заочна 2,5-3,5 роки*

Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності (див. Таблицю 3 Правил прийому), за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної нової спеціальності.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, приймаються на навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з наступних предметів:

Перелік конкурсних предметів Вага предметів
сертифікату ЗНО
Мінімальна
кількість балів
Вага атестату про повну загальну середню освіту
Обов’язкові предмети   0,1
Українська мова та література 0,35 100
Математика 0,35 100
Предмети на вибір (вибирається один)  
Фізика 0,2 100
Історія України 0,2 100

Споріднена спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за спорідненою спеціальністю, приймаються на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності, за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної спеціальності. Прийом на спеціальність здійснюється за результатом фахового вступного випробування.

Фаховий іспит Комп'ютерні науки

Інша спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за іншою спеціальністю, приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування. Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Комп'ютерні науки

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

  • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
  • ступінь Магістра
  • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Бакалавра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування:

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Комп'ютерні науки

Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Ступень
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Бакалавр Денна 100 00 14 700 грн.
Заочна 105 00 7 600 грн.
АКС банер

В Національному університеті харчових технологій підготовка фахівців з спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» триває уже понад 20 років. Основний принцип підготовки студентів цього напряму – практичне спрямування всіх дисциплін кафедри і постійний зв'язок із майбутньою діяльністю. За цей час кафедра зарекомендувала себе випускниками, які працевлаштовані на провідних харчових та ІТ підприємствах.

Кожен студент забезпечений окремим робочим місцем і доступом до електронних методичних ресурсів та мережі Internet. Постійна модернізація комп’ютерної техніки дозволяє використовувати у навчальному процесі сучасні програми моделювання і проектування інформаційних систем, вивчати актуальні програмні засоби розробки спеціального програмного забезпечення.

Починаючи з четвертого курсу студенти мають достатні знання для працевлаштування чи самовдосконалення у своїх інтересах. Програма підготовки включає найбільш великий перелік програмних засобів для того, щоб випускники-бакалаври працювали в індустрії програмного забезпечення, виконуючи розробку і супроводження програмного забезпечення на посадах програмістів, адміністраторів і експлуатаційників прикладного програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж загального і спеціального призначення, технічних засобів захисту інформації, а також супроводжувачів баз даних і знань, виконання аналітичних задач й задач інтелектуального аналізу даних.

Серед наявних баз практик студентів є: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова та інші наукові установи НАН України, Державний університет телекомунікацій, ЗАТ «Оболонь», ЗАТ «Київські макарони», хлібокомбінати міста, харчові підприємства галузі, у відділах і кафедрах НУХТ, компанії «Softline», «Everest» та інші державні і приватні підприємства. Також під час навчання студенти мають змогу набути досвіду роботи, працюючи в Центрі інформаційних технологій НУХТ, редакційно-видавничому центрі, адміністраторами комп’ютерних класів кафедр тощо. Навчання бакалаврів завершує підготовка та захист дипломної роботи.

Зверніть увагу!

Після завершення навчання за спеціальністю «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (бакалавр), випускники цілком підготовлені до роботи у комп’ютерних відділах харчових і промислових підприємств, комерційних фірм та банківських установ. Фахівець може застосувати свої знання практично в усіх сферах виробничої та невиробничої діяльності людини, де використовують інформаційні технології.