(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info

Маркетинг

Спеціальність 075 «Маркетинг»

Маркетинг завжди сповнений життям! Це дуже динамічна, інноваційна сфера, тут постійно з'являється щось нове, і людина, яка пов’язує своє життя з ним, «приречена» на постійний розвиток, пошук, абсолютну відсутність рутини і цікаву високооплачувану роботу.

Маркетолог – стратегічна фігура в кожній організації. Основна його задача – досягти максимального прибутку компанії з урахуванням її реальних можливостей та можливостей середовища, в якому вона функціонує.

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 075 «Маркетинг»
 
Ступень освітиБазова освітаФорма навчанняТермін навчання
Бакалавр  повна загальна середня освіта денна 4 роки
заочна 4,5 роки
молодший бакалавр (спеціаліст) денна 2-3 роки*
заочна 2,5-3,5 роки*

Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності (див. Таблицю 3 Правил прийому), за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної нової спеціальності.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, приймаються на навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з наступних предметів:

Перелік конкурсних предметів Вага предметів
сертифікату ЗНО
Мінімальна
кількість балів
Вага атестату про повну загальну середню освіту
Обов’язкові предмети   0,1
Українська мова та література 0,35 100
Історія України 0,3 100
Предмети на вибір (вибирається один)  
Географія 0,25 100
Іноземна мова 0,25 100

Споріднена спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за спорідненою спеціальністю, приймаються на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності, за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної спеціальності. Прийом на спеціальність здійснюється за результатом фахового вступного випробування.

Фаховий іспит Економічна теорія

Інша спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за іншою спеціальністю, приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування. Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Економічна теорія

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

  • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
  • ступінь Магістра
  • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Бакалавра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування:

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Економічна теорія

Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Ступень
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Бакалавр Денна 70 00 14 500 грн.
Заочна 65 00 8 100 грн.
ННІ ЕіУ банер

Під час навчання наші студенти мають можливість спілкування з відомими фахівцями у сфері маркетингу, відвідувати майстер-класи. В навчальному процесі широко використовуються ділові ігри, дискусії та диспути, створення ситуації пізнавальної новизни та зацікавленості (метод цікавих аналогій, ефект дивування), аналіз конкретних ситуацій тощо. Наявність таких форм навчання − одне із свідчень якісної освіти.

Бакалаврська програма «Маркетинг» відповідає державним стандартам вищої освіти та європейським нормам підготовки фахівців означеного профілю, впровадженим в Україні у рамках реалізації Болонського процесу.

За рахунок поєднання актуального наповнення курсів програми, їх безперервного оновлення і високого рівня педагогічного та практичного досвіду викладачів у сфері маркетингу та реклами стає можливим формування актуальних фахових компетенцій, завдяки яким студент НУХТ володіє прогресивними методами збору ринкової інформації, проведення якісних та кількісних досліджень, маркетингового аналізу споживчої поведінки і побудови ефективної рекламної кампанії з метою позиціювання фірми для цільових сегментів ринку, сфер діяльності тощо, а тому є конкурентоспроможним на ринку праці.

Фахівці з маркетингу можуть працювати на підприємствах різних форм власності та в різноманітних установах: промислових підприємствах; посередницьких та торгівельних підприємствах; банках, страхових компаніях; біржах (товарних, валютних, фондових, цінних паперів); науково-дослідницьких закладах; інвестиційних та рекламних компаніях; консалтингових фірмах, агенціях з надання аналітично-дослідницьких послуг тощо.

Зверніть увагу!

Більшість наших студентів спеціальності «Маркетинг» вже на старших курсах починають успішно суміщати навчання з роботою за фахом і задоволені тими перспективами, які вони будуть мати після отримання диплому бакалавра з маркетингу.