(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info
  • Логотип ITI

Мехатроніка та пакувальна техніка

Спеціальність 131 «Прикладна механіка»

Людство зараз стоїть на порозі четвертої технологічної революції, в основі якої покладена концепція розроблення та використання повністю автоматизованих, адаптованих до зміни навколишніх умов комплексів з інтелектуальними системами керування.

Розроблення таких технологічних комплексів потребує використання та синергетичного поєднання всього потенціалу сучасних наукових досягнень в напрямках IT-технологій, електроніки, нанотехнологій, промислового машинобудування тощо.

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» та професійним спрямуванням «Мехатроніка та пакувальна техніка»
 
Ступень освітиБазова освітаФорма навчанняТермін навчання
Бакалавр  повна загальна середня освіта денна 4 роки
заочна 4,5 роки
молодший бакалавр (спеціаліст) денна 2-3 роки*
заочна 2,5-3,5 роки*

Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності (див. Таблицю 3 Правил прийому), за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної нової спеціальності.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, приймаються на навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з наступних предметів:

Перелік конкурсних предметів Вага предметів
сертифікату ЗНО
Мінімальна
кількість балів
Вага атестату про повну загальну середню освіту
Обов’язкові предмети   0,1
Українська мова та література 0,35 100
Математика 0,3 100
Предмети на вибір (вибирається один)  
Іноземна мова 0,2 100
Історія України 0,2 100

Споріднена спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за спорідненою спеціальністю, приймаються на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності, за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної спеціальності. Прийом на спеціальність здійснюється за результатом фахового вступного випробування.

Фаховий іспит Матеріалознавство та технологія конструкційних метеріалів

Інша спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за іншою спеціальністю, приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування. Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Матеріалознавство та технологія конструкційних метеріалів

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

  • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
  • ступінь Магістра
  • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування:

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Матеріалознавство та технологія конструкційних метеріалів

Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Ступень
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Бакалавр Денна 115 00 12 400 грн.
Заочна 75 00 6 400 грн.
ІМПТ банер

Підготовку майбутніх спеціалістів проводиться у спеціалізованих лабораторіях пневматики та пнемоприводів; комп’ютерних та інформаційних технологій; автоматизації виробничих процесів; електричних машин та електроприводу; монтажу, експлуатації та ремонту технологічного обладнання; на базах практики, організованих на сучасних високотехнологічних підприємствах. Лабораторні та практичні заняття із професійно-орієнтованих дисциплін проводяться з використанням сучасного обладнання передових фірм «FESTO», «CAMOZZI» тощо.

Сфера діяльності майбутніх бакалаврів:

  • підприємства з виробництва, експлуатації та ремонту мехатронних систем в харчовій промисловості, індустрії пакування, машинобудуванні, робототехніці тощо;
  • підприємства з проектування, виготовлення та реалізації інтелектуальних пристроїв;
  • дилерські, представницькі та консультативні фірми з продажу та сервісного обслуговування сучасного пакувального обладнання, його механічних, електричних та електронних комплектуючих.

Мехатроніка – це область науки і техніки, що присвячена створенню, експлуатації та ремонту машин та систем з комп’ютерним керуванням, яка базується на знаннях в області механіки, електроніки, мікропроцесорної техніки, інформатики та комп’ютерного керування обладнанням.

Під час навчання кращі студенти приймають участь у: всеукраїнських олімпіадах з мехатроніки та робототехніки; у конкурсах студентських робіт з технологій автоматизованого проектування; всеукраїнських конкурсах студентських робіт; студентських наукових конференціях.

Зверніть увагу!

Особливістю підготовки фахівців є широке використання у навчальному процесі комп’ютерних технологій. Практична підготовка здійснюється в сучасних лабораторіях університету, а також на провідних підприємствах галузі.