(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info

Менеджмент

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Сучасний менеджер − це висококваліфікований керівник підприємства або його структурного підрозділу, логіка мислення якого дозволяє добре орієнтуватися у ринкових відносинах, своєчасно реагувати на кон'юнктуру ринку, підбір персоналу і його мотивацію, попит та пропозиції, приймати самостійні рішення з питань організації (перебудови) діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням вимог сьогодення, практики прийняття управлінських рішень, контролю за їх виконанням.

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент»
 
Ступень освітиБазова освітаФорма навчанняТермін навчання
Бакалавр  повна загальна середня освіта денна 4 роки
заочна 4,5 роки
молодший бакалавр (спеціаліст) денна 2-3 роки*
заочна 2,5-3,5 роки*

Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності (див. Таблицю 3 Правил прийому), за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної нової спеціальності.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, приймаються на навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з наступних предметів:

Перелік конкурсних предметів Вага предметів
сертифікату ЗНО
Мінімальна
кількість балів
Вага атестату про повну загальну середню освіту
Обов’язкові предмети   0,1
Українська мова та література 0,35 100
Математика 0,3 100
Предмети на вибір (вибирається один)  
Іноземна мова 0,25 100
Історія України 0,25 100

Споріднена спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за спорідненою спеціальністю, приймаються на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності, за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної спеціальності. Прийом на спеціальність здійснюється за результатом фахового вступного випробування.

Фаховий іспит Економічна теорія

Інша спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за іншою спеціальністю, приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування. Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Економічна теорія

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

  • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
  • ступінь Магістра
  • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Бакалавра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування:

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Економічна теорія

Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Ступень
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Бакалавр Денна 150 00 14 500 грн.
Заочна 100 00 8 100 грн.
ННІ ЕіУ банер

Студенти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» навчаються за планами європейського зразка. Викладання переважної кількості дисциплін передбачає застосування сучасних прикладних програмних продуктів, що використовують провідні підприємства (Project Expert, MS Project, 1C: Підприємство, Парус, Qd-Pro, MD-Office, системи WMS, TMS, YMS та ін.).

Протягом всього терміну навчання в університеті вивчають іноземну мову. Для бажаючих створюються англомовні групи по вивченню спецдисциплін, що сприяє залученню студентів до іноземних проектів навчання та міжнародного обміну. Особлива увага приділяється участі представників кафедри в міжнародних науково-освітніх проектах. Це дає можливість проходити стажування і навчання за міжнародними програмами. Налагоджено зв’язки з навчальними закладами Швейцарії, Литви, Польщі, Франції у рамках проектів SCOPES, PRORES, ERASMUS PLUS (Universität St. Gallen, HSG, Uniwersytet Szczeciński).

Підготовка фахівців здійснюється у галузі управління та адміністрування для залучення в наступних видах економічної діяльності:

  • харчовій, переробній промисловості та інших галузях;
  • фінансових та страхових установах;
  • управлінні інформаційними потоками та телекомунікаціями;
  • готельній та ресторанній сфері;
  • рекламних компаніях;
  • органах місцевого самоврядування.

Налагоджена дієва співпраця кафедри менеджменту та адміністрування з підприємствами України та науковими установами, які є базами практик для студентів, стажування для викладачів, проведення науково-практичних досліджень, сприяє забезпеченню працевлаштування випускників кафедри, зокрема до ПАТ «Київхліб», ПрАТ «Київмлин», ПрАТ «Оболонь», ПрАТ «Київський завод шампанських вин», ПАТ «Росинка», ПАТ «Яготинський маслозавод», ПрАТ «Гадячсир», ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України та Інституту продовольчих ресурсів НААНУ, Комітету підприємців АПК при Торгово-промисловій палаті України, Департаменту харчової промисловості Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зверніть увагу!

Вивчення дисциплін економічного та управлінського спрямування (цикл професійної та практичної підготовки) дає можливість майбутнім фахівцям з менеджменту оволодіти сучасними знаннями та сформувати навички обґрунтування та прийняття управлінських рішень в умовах, наближених до реальних виробничих та управлінських ситуацій.