(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info

Міжнародна економіка

Спеціальність 056 «Міжнародні економічні відносини»

Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків підприємств харчової промисловості вимагає розширення спектру знань для успішного ведення бізнесу та формування відповідного іміджу вітчизняних підприємств на міжнародних ринках.

В сучасних умовах в Україні необхідні нові підходи до забезпечення міжнародних зв’язків.

Підготовка фахівців у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 056 «Міжнародні економічні відносини» та професійним спрямуванням «Міжнародна економіка»
Ступень освітиБазова освітаФорма навчанняТермін навчання
Бакалавр  повна загальна середня освіта денна 4 роки
молодший бакалавр (спеціаліст) денна 2-3 роки*

Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності (див. Таблицю 3 Правил прийому), за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної нової спеціальності.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, приймаються на навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з наступних предметів:

Перелік конкурсних предметів Вага предметів
сертифікату ЗНО
Мінімальна
кількість балів
Вага атестату про повну загальну середню освіту
Обов’язкові предмети   0,1
Українська мова та література 0,35 100
Математика 0,3 100
Предмети на вибір (вибирається один)  
Іноземна мова 0,25 100
Історія України 0,25 100

Споріднена спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за спорідненою спеціальністю, приймаються на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності, за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної спеціальності. Прийом на спеціальність здійснюється за результатом фахового вступного випробування.

Фаховий іспит Економічна теорія

Інша спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за іншою спеціальністю, приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування. Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Економічна теорія

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

  • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
  • ступінь Магістра
  • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування:

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Економічна теорія

Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Ступень
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Бакалавр Денна 60 00 14 500 грн.
ННІ ЕіУ банер

Ми здійснюємо підготовку фахівців, які вивчають комплекс дисциплін згідно навчального плану. Також в окремих групах ми проводимо підготовку бакалаврів в рамках англомовного проекту, відповідно до якого всі дисципліни викладаються англійською мовою. Підготовку здійснюють провідні спеціалісти-науковці в області міжнародної економіки.

В університеті наші студенти вивчають наступні дисципліни: «Міжнародні освітні системи», «Європейська інтеграція», «Міжнародний менеджмент», «Економіка зарубіжних країн», «Міжнародна економіка», «Міжнародне право», «Міжнародні фінанси», «Інвестування», «Сучасні міжнародні відносини та зовнішня політика України», «Світова продовольча політика», «Сучасні глобальні світові ринки», «Міжнародний економічний аналіз», «Міжнародні корпорації в світовій економіці», «Міжнародна економічна діяльність України».

Зверніть увагу!

Майбутнім студентам спеціалізації «Міжнародна економіка» слід приділяти більше уваги вивченню в школі математики, іноземних мов, економіки та географії.