(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info

Реклама та зв'язки з громадськістю

Спеціальність 061 «Журналістика»

Фахівець з реклами та зі зв'язків з громадськістю або, як прийнято говорити, з PR (PublicRelations), – одна з найцікавіших і найзатребуваніших сучасним ринком праці професій. Це пов'язано з об'єктивним постійним підвищенням ролі людського чинника в нашому житті.

Ця спеціальність поєднує в собі творчу й економічну складові, відповідає сучасним світовим кваліфікаційним стандартам та інноваційним тенденціям розвитку ринку праці, користується незмінним зростаючим попитом серед роботодавців.

Підготовка фахівців у галузі знань 06 «Журналістика» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 061 «Журналістика» та професійним спрямуванням «Реклама та зв'язки з громадськістю»
 
Ступень освітиБазова освітаФорма навчанняТермін навчання
Бакалавр  повна загальна середня освіта денна 4 роки
молодший бакалавр (спеціаліст) денна 2-3 роки*

Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності (див. Таблицю 3 Правил прийому), за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної нової спеціальності.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, приймаються на навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з наступних предметів:

Перелік конкурсних предметів Вага предметів
сертифікату ЗНО
Мінімальна
кількість балів
Вага атестату про повну загальну середню освіту
Українська мова та література 0,35 100 0,1
Історія України 0,3 100
Творчий конкурс 0,25 100

Споріднена спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за спорідненою спеціальністю, приймаються на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності, за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної спеціальності. Прийом на спеціальність здійснюється за результатом фахового вступного випробування.

Фаховий іспит Журналістика

Інша спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за іншою спеціальністю, приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування. Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Журналістика

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

  • ступінь бакалавра
  • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
  • ступінь Магістра
  • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування:

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Журналістика

Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Ступень
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Бакалавр Денна 30 00 16 500 грн.
ННІ ЕіУ банер

Переваги вищої освіти з реклами та зв'язків з громадськістю:

  • це напрямок з високою соціальною оцінкою, творчим потенціалом і гідною матеріальною винагородою;
  • це диплом, з яким не буде проблем з працевлаштуванням - із багатьох тисяч фахівців, що працюють сьогодні в українському рекламному бізнесі, професійну освіту мають лише кілька відсотків;
  • це системні знання не тільки в класичній рекламі, а й в сфері маркетингових комунікацій, без яких не може розвиватися сучасний бізнес;
  • це широке коло спілкування і цікаве життя в рекламному світі;
  • це унікальна освіта з універсальним діапазоном, що дає можливість випробувати себе в найрізноманітніших областях реклами – від креативу до керівництва масштабними рекламними проектами і застосовувати свої знання в суміжних сферах.

Зверніть увагу!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eu risus eu urna condimentum convallis. Donec et dolor sed tellus euismod rutrum. Aliquam vulputate in nunc sit amet varius. Etiam imperdiet ligula sit amet suscipit facilisis. Etiam dignissim ornare aliquam. Donec elementum arcu vel diam vestibulum dictum. Nunc id pharetra sem. Pellentesque euismod mattis lacinia.