(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info
 • Логотип ITI

Розробка та виготовлення упаковки

Спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія»

Підготовку фахівців за спеціалізацією «Розробка та виготовлення упаковки» зосереджено на питаннях створення і виготовлення друкованих паковань та інших виробів видавничо-поліграфічного виробництва, розвитку нових видів паковань з нових матеріалів та їх комбінацій, вибору паковання з урахуванням специфіки виробництва, розробки дизайну паковання та його художньо-поліграфічного оформлення у відповідності з сучасними трендами та вимогами, розроблення бази даних та вибір матеріалів для здійснення оптимального варіанту технологічного процесу, підбирання і розрахунок кількості матеріалів для виготовлення накладу видання чи пакування, проведення аналізу витратних матеріалів на технологічність, відповідність вимогам ергономіки, технічної естетики, техніки безпеки, вибір технологічного устаткування для реалізації технології відтворення інформації, визначення основних технічних параметрів видання чи паковання, розробки технологічного забезпечення процесів виготовлення видавничо-поліграфічної продукції тощо.

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» та професійним спрямуванням «Розробка та виготовлення упаковки»
 
Ступень освітиБазова освітаФорма навчанняТермін навчання
Бакалавр   повна загальна середня освіта денна 4 роки
заочна 4,5 роки
молодший бакалавр (спеціаліст) денна 2-3 роки*
заочна 2,5-3,5 роки*

Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності (див. Таблицю 3 Правил прийому), за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної нової спеціальності.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, приймаються на навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з наступних предметів:

Перелік конкурсних предметів Вага предметів
сертифікату ЗНО
Мінімальна
кількість балів
Вага атестату про повну загальну середню освіту
Обов’язкові предмети   0,1
Українська мова та література 0,35 100
Математика 0,3 100
Предмети на вибір (вибирається один)  
Іноземна мова 0,2 100
Історія України 0,2 100

Споріднена спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого Бакалавра (спеціаліста) за спорідненою спеціальністю, приймаються на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності, за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної спеціальності. Прийом на спеціальність здійснюється за результатом фахового вступного випробування.

Фаховий іспит Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів

Інша спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого Бакалавра (спеціаліста) за іншою спеціальністю, приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування. Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
 • ступінь Магістра
 • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Бакалавра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування:

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів

Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Ступень
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Бакалавр Денна 50 00 10 800 грн.
Заочна 50 00 6 400 грн.
ІМПТ банер

Навчання за спеціалізацією «Розробка та виготовлення упаковки» спрямоване на розроблення конструкції та дизайну і виготовлення упаковки для продукції харчової та фармацевтичної промисловостей, яка забезпечить пакування продукції визначеної маси, об’єму або кількості, збереження належної якості продукції та підвищить її конкурентоспроможність на ринку.

Під час навчання студенти набувають навички визначення основних технічних параметрів виготовлення паковань, вибору основних і допоміжних матеріалів для здійснення оптимального технологічного процесу, вибору оптимального виду технології, експлуатації друкарського і постдрукарського обладнання, дизайну паковання та його художньо-поліграфічного оформлення, складання технологічних карт згідно з особливостями технологій і етапами виробництва продукції.

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Розробка та виготовлення упаковки» дає можливість випускникам отримати відповідні знання та уміння:

 • знання технічних характеристик поліграфічних та пакувальних матеріалів;
 • знання основ дизайну паковань та поліграфічної продукції;
 • знання основних правил і законів композиції;
 • знання характерних рис, принципів побудови, складових компонентів друкарських форм;
 • знання технології виготовлення сталевих і фотополімерних форм тамподруку;
 • знання типових технологічних процесів опрацювання текстової інформації з використанням комп’ютерних систем;
 • знання способу усунення неполадок у процесі виготовлення друкарських форм трафаретного друку;
 • знання видів пакованої продукції, яка підлягає сертифікації; державних стандартів, на основі яких проводиться сертифікація, випадків, в яких застосовується обов’язкова та добровільна сертифікація;
 • уміння здійснювати вибір поліграфічних матеріалів для виготовлення конкретного видання;
 • уміння формулювати вимоги до дизайну паковання;
 • уміння проводити аналіз продукції графічного дизайну на предмет їхньої відповідності принципам гармонійної композиції;
 • уміння контролювати виконання графіку технологічних процесів;
 • уміння вибірково контролювати рівень якості продукції;
 • уміння експлуатувати устаткування "комп’ютер-друкарська форма", друкарські офсетні аркушеві та ролеві машини, флексографські друкарські машини, принтери, ризографи, копіри;
 • уміння експлуатувати постдрукарське обладнання;
 • уміння конструювати макет видання носія друкованої інформації;
 • уміння створювати графічні композиції відповідно до заданих специфікацій;
 • уміння опрацьовувати художньо-графічну інформацію у виданні;
 • уміння оцінити можливість відтворення кольору в різних технологіях поліграфічного виробництва;
 • уміння вивести текстовий оригінал-макет або текстову фотоформу зверстаних сторінок на вивідних пристроях різних модифікацій;
 • уміння вибирати оптимальні види технологій computer-to-film, computer-to-plate, Direct Imaging і систем computer-to-press для додрукарської підготовки видань;
 • уміння формулювати вимоги і створювати елементи графічного фірмового стилю організацій;
 • уміння застосовувати в процесі художнього оформлення поліграфічної та мультимедійної продукції знання психологічних закономірностей зорового сприйняття інформації людиною;
 • уміння здійснювати впровадження та контроль якості офсетних гумовотканинних пластин і піддекельних матеріалів у друкарському процесі;
 • уміння керувати процесом виготовлення флексографічних форм;
 • уміння прогнозувати результати оброблення зображень при виборі характеристик металевих форм та фотополімерних пластин;
 • уміння оцінювати якість поліграфічного відбита.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру на підприємствах видавничо-поліграфічної промисловості на посадах фахівця з видавничо-поліграфічного виробництва, фахівця з комп'ютерної графіки (дизайну), інженера з технічного нагляду, інспектора з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань, помічника керівника підприємства або виробничого підрозділу, дизайнера-виконавця графічних робіт, дизайнера-виконавця паковання, виконавця художньо-оформлювальних робіт, колориста, контролера у поліграфічному виробництві, висококваліфікованих спеціалістів, що обслуговують друкарські машини на підприємствах та в організаціях різних видів діяльності та форм власності, в тому числі, на керівних та інженерних посадах.

Зверніть увагу!

Випускники цієї спеціалізації створюватимуть дизайн і наноситимуть інформацію на упаковку харчової та фармацевтичної продукції, сприятимуть підвищенню організаційно-технічного рівня та ефективності роботи поліграфічних підприємств.