(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info

Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Інтеграція нашої країни у європейську та світову спільноту диктує необхідність підготовки фахівців зі створення та виробництва принципово нового покоління харчових продуктів оздоровчого, профілактичного, лікувального, дієтичного, спеціального призначення, що і лежить в основі навчально-наукової діяльності кафедри технології оздоровчих продуктів.

Концептуальною основою підготовки фахівців за даною освітньою програмою є науково доведений факт, що ХХІ століття – це століття здорового харчування як запоруки поліпшення стану здоров’я населення України, підвищення якості життя, покращення екології і в цілому – встановлення гармонії людини з природою.

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та професійним спрямуванням «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення»
 
Ступені освітиФорма навчанняТермін навчання
Магістр  денна, заочна
1,5 роки

Вступ на заочну форму під час зимової вступної кампанії

Особи, які здобули за спорідненою спеціальністю:

 • ступінь Бакалавра
 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Фаховий іспит Харчові технології та інженерія

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
 • ступінь Магістра
 • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Магістра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту, додаткового вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Харчові технології та інженерія
Ступені
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Магістр Денна 40 00 16 700 грн.
Заочна 10 00 9 600 грн.
ННІ ХТ банер

Освітня програма враховує усі передові тенденції світу з виробництва продуктів для здорового харчування і ґрунтується на останніх досягненнях у галузі медицини, нутриціології, біології, екології, харчових технологій. Тому випускники кафедри обізнані з інноваціями у харчовій промисловості, і досконало орієнтуються у медичних аспектах ролі харчових продуктів у функціонуванні організму людини.

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Технології харчових продуктів оздоровчого і профілактичного призначення» дозволяє випускникам отримати такі знання та уміння:

 • теоретичні основи впливу компонентів харчових продуктів на функціонування організму людини, підвищення його адаптаційних можливостей в умовах несприятливого довкілля, запобігання виникненню та розвиткові різноманітних захворювань;
 • особливості технологій отримання нового покоління харчових продуктів із заздалегідь прогнозованими властивостями відповідно до принципів харчової комбінаторики та здорового харчування ХХІ століття;
 • практичні навички модифікації традиційних харчових продуктів на оздоровчі;
 • технології виробництва поліфункціональних натуральних збагачувачів як альтернативи штучним добавкам з повною їх заміною при виробництві оздоровчих продуктів;
 • уміння вирішувати важливі проблемні завдання отримання нових харчових продуктів на основі зернових, молочних, м’ясних середовищ із корегуванням технологічних способів відповідно до умов кожного конкретного виробництва.
 • Одночасно з глибоким засвоєнням основ теорії конструювання та використання таких продуктів студенти набувають необхідних практичних навичок застосування у майбутній професійній діяльності широкого спектру, аргументованих, підтверджених світовим досвідом способів та методів виробництва продуктів для здорового, оптимального харчування; продуктів, які відповідають основним принципам харчування ХХІ століття – якість, безпека, ефективність.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру у престижних компаніях, фірмах та державних установах, в колективах Комітету з контролю за обігом наркотичних речовин (хіміки-технологи), лабораторій з якості харчових продуктів при митницях (головні експерти з харчових продуктів), підприємства «Екомедсервіс» (фахівці з оцінки харчових продуктів та екологічного контролю), ЗАТ «Дольче-Віта», «Оболонь», «Галактон», «Росинка», «Житомирські ласощі», «Рошен» (технологи та фахівці з оцінки безпеки харчових продуктів), Українського НДІ «Ресурс» та ЗАО «Фармак» (спеціалісти з сертифікації технологій та обладнання, гармонізації стандартів), Інституту інтелектуальної власності (експерти з торгових марок), Торгової палати України (експерти з оцінки безпеки та якості продукції), Інституту мікробіології та вірусології НАН України, Інституту технічної теплофізики НАН України (інженери-технологи), фірми з виробництва та використання біологічно активних добавок до їжі (дієтичних добавок).

Зверніть увагу!

Ми стали першими у створенні в Україні індустрії здорового харчування і залишаємось найкращими!