(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info
 • Логотип ГРТБ

Технології харчування

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Інноваційне спрямування процесів розвитку ресторанного господарства, високі вимоги споживачів ресторанних послуг, посилення конкуренції, тенденція до більш жорсткого контролю за роботою закладів ресторанного господарства з боку державних органів, загострюють необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців ресторанного господарства, які спроможні забезпечити ефективну роботу будь-якої структури, що займається виробництвом і реалізацією ресторанної продукції та наданням послуг ресторанного господарства.

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та професійним спрямуванням «Технології харчування»
 
Ступень освітиБазова освітаФорма навчанняТермін навчання
Бакалавр  повна загальна середня освіта денна 4 роки
заочна 4,5 роки
молодший бакалавр (спеціаліст) денна 2-3 роки*
заочна 2,5-3,5 роки*

Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності (див. Таблицю 3 Правил прийому), за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної нової спеціальності.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, приймаються на навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з наступних предметів:

Перелік конкурсних предметів Вага предметів
сертифікату ЗНО
Мінімальна
кількість балів
Вага атестату про повну загальну середню освіту
Обов’язкові предмети   0,1
Українська мова та література 0,35 100
Математика 0,3 100
Предмети на вибір (вибирається один)  
Хімія 0,2 100
Іноземна мова 0,2 100

Споріднена спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за спорідненою спеціальністю, приймаються на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності, за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної спеціальності. Прийом на спеціальність здійснюється за результатом фахового вступного випробування.

Фаховий іспит Харчові технології

Інша спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за іншою спеціальністю, приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування. Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Харчові технології

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
 • ступінь Магістра
 • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Бакалавра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування:

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Харчові технології

Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Ступень
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Бакалавр Денна 150 00 13 800 грн.
Заочна 155 00 7 200 грн.
ГРТБ банер

Підготовка фахівців за спеціальністю «Харчові технології» дозволяє випускникам набути поглиблених знань та умінь:

 • знання з організації виробництва та реалізації послуг підприємств ресторанного господарства;
 • знання з організації діяльності щодо надання основних видів послуг у сфері ресторанного бізнесу;
 • знання з організації процесу виробництва харчової продукції в закладах ресторанного господарства з урахуванням особливостей організаційної форми та форми власності підприємства;
 • знання з обслуговування у закладах ресторанного господарства;
 • знання з проектування технологічного процесу виробництва продукції у закладах ресторанного господарства та удосконалення технологічних операцій;
 • знання з планування та проектування закладів ресторанного бізнесу;
 • вміння визначати форми, види, напрями та спеціалізацію ресторанної діяльності;
 • вміння аналізувати нормативно-правові акти, що регламентують надання ресторанних послуг;
 • вміння розробляти короткострокові та середньострокові плани діяльності підприємств ресторанного господарства, планувати потреби в ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових);
 • вміння забезпечувати належний рівень якості продукції та послуг у закладах ресторанного бізнесу;
 • вміння планувати діяльність закладів ресторанного господарства на основі чинної законодавчо-нормативної бази;
 • вміння використовувати основи методології науково-технічної творчості для вирішення науково-практичних завдань у технології харчування;
 • вміння застосовувати інноваційні інформаційні технології у роботі закладів ресторанного господарства.

Практичний досвід студенти набувають у сучасних, інноваційно обладнаних навчальних аудиторіях:

 • у лабораторії-ресторані удосконалюють майстерність з організації обслуговування та надання бездоганного сервісу;
 • у технологічних лабораторіях і лабораторії теоретичних основ продукції ресторанного господарства досліджують якість сировини та готових страв;
 • у науково-дослідній міні-броварні, аналогічної якій не має жодний з вищих навчальних закладів України, опановують фахові секрети виробництва пива і безалкогольних напоїв, як за класичними, так і новими авторськими рецептурами;

Наші випускники успішно будують свою кар’єру на підприємствах ресторанного господарства на посадах керівника ресторану (закладу ресторанного господарства), ресторатора, завідувача виробництва або виробничого цеху закладу ресторанного господарства, завідувача технологічної харчової лабораторії, головного технолога, технолога закладу ресторанного господарства, шеф-кухаря, су-шефа, бренд-шефа, менеджера закладу ресторанного господарства, дегустатора харчової продукції, спеціаліста зі створення і впровадження страв авторської кухні, консультанта з якості та безпеки ресторанної продукції, організатора ресторанної діяльності.

Комп’ютерні класи обладнані сучасним програмним забезпеченням для управління ресторанним бізнесом.

Студенти проходять практику та мають реальну можливість працевлаштуватися у найсучасніші підприємства ресторанного господарства.

Для стимулювання пізнавальної діяльності студентів проводяться професійні конкурси, майстер-класи від фахівців України і світу з кулінарного та кондитерського мистецтва, інноваційних ресторанних, технологій.

Студенти можуть брати участь у програмах студентських обмінів, міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, олімпіадах, виставках, майстер-класах, наукових форумах, присвячених розвитку ресторанного господарства.

Зверніть увагу!

Випускники спеціальності «Харчові технології» мають поглиблені спеціальні знання та навички у сфері ресторанного господарства для подальшого навчання за освітнім ступенем «магістр» та успішного працевлаштування.