(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info
 • Логотип ГРТБ

Технології харчування

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Магістерська підготовка за спеціалізацією «Технології харчування» базується на проведенні наукових досліджень і орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної та педагогічної роботи, а також роботи для сфери ресторанного господарства.

Підготовку фахівців за спеціалізацією «Технології харчування» зосереджено на питаннях сучасних тенденцій у ресторанному бізнесі; інноваційних технологій ресторанної продукції; нових підходів до оформлення та подавання став; контролю якості кулінарних страв та виробів; організації діяльності закладів ресторанного господарства; розроблення рекомендацій з раціонального харчування, які ґрунтуються на основі новітніх наукових досягнень та сучасних соціальних тенденцій.

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та професійним спрямуванням «Технології харчування»
 
Ступені освітиФорма навчанняТермін навчання
Магістр  денна, заочна
1,5 роки

Вступ на заочну форму під час зимової вступної кампанії

Особи, які здобули за спорідненою спеціальністю:

 • ступінь Бакалавра
 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Фаховий іспит Харчові технології та інженерія

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
 • ступінь Магістра
 • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Магістра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту, додаткового вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Харчові технології та інженерія
Ступені
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Магістр Денна 50 00 16 700 грн.
Заочна 50 00 9 600 грн.
ГРТБ банер

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Технології харчування» дозволяє випускникам набути поглиблених знань та умінь:

 • знання сучасних теоретичних основ організації та управління інноваційними технологіями;
 • знання аналізу технологічних процесів виробництва кулінарної продукції з метою забезпечення інновації;
 • знання нових видів сировини та сучасних методів виробництва кулінарної продукції;
 • знання з методології, технології та організації науково-дослідницької діяльності;
 • вміння науково обґрунтувати доцільність використання нових видів сировини та сучасних способів оброблення у технології кулінарної продукції;
 • вміння розробляти і впроваджувати нові види кулінарної продукції для задоволення попиту споживачів;
 • вміння забезпечувати контроль та оцінювання якості харчової продукції;
 • вміння впроваджувати наукові методи управління якістю продукції ресторанного господарства;
 • вміння підвищувати конкурентоспроможність послуг підприємств харчування;
 • вміння розробляти нормативну базу для впровадження інновацій та оцінювати ефективність прийнятих рішень;
 • вміння формувати та аналізувати бізнес-плани, проводити пошук бізнес-ідей; - вміння розробляти науково-методичного забезпечення навчального процесу в закладах освіти.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру на підприємствах ресторанного господарства на посадах керівника ресторану (закладу ресторанного господарства), ресторатора, завідувача виробництва або виробничого цеху закладу ресторанного господарства, завідувача технологічної харчової лабораторії, головного технолога, технолога закладу ресторанного господарства, шеф-кухаря, су-шефа, бренд-шефа, менеджера закладу ресторанного господарства, дегустатора харчової продукції, спеціаліста зі створення і впровадження страв авторської кухні, консультанта з якості та безпеки ресторанної продукції, організатора ресторанної діяльності, наукового співробітника, викладача вищого навчального закладу.

Практичний досвід студенти набувають в інноваційно обладнаних навчальних аудиторіях: лабораторії-ресторані, технологічних лабораторіях, науково-дослідній міні-броварні, аналогічної якій не має жодний з вищих навчальних закладів України, і комп’ютерних класах з сучасним програмним забезпеченням для управління ресторанним бізнесом.

Закріплення отриманих теоретичних знань та набуття практичних навичок передбачено під час проходження практики в умовах сучасних закладів ресторанного господарства м. Києва та України, у провідних мережах ресторанів “Козирна карта” та “Мировая карта”.

Студенти займаються науковою роботою, беруть участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, олімпіадах, виставках, наукових форумах, присвячених розвитку ресторанного господарства, з публікацією наукових праць у фахових виданнях.

Зверніть увагу!

Магістри з технологій харчування – професіонали, які здатні розробляти і впроваджувати нові рецептури та технології виробництва сучасної ресторанної продукції, приймати нестандартні оригінальні управлінські рішення, спрямовані на ефективне забезпечення процесу виробництва і реалізації конкурентоздатної ресторанної продукції та послуг, а також реалізувати себе у науково-дослідній та педагогічній роботі.