(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info

Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Розвиток науки і техніки є вирішальним фактором стрімкої модернізації підприємств харчової промисловості. На сьогодні жодне сучасне виробництво хлібобулочних, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів неможливе без кваліфікованих фахівців з вищою освітою.

Практично в кожному населеному пункті України знаходяться підприємства по виробництву хлібобулочних або кондитерських виробів, тому можна бути впевненим, що наші випускники неодмінно знайдуть престижну високооплачувану роботу після закінчення університету.

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та професійним спрямуванням «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»
 
Ступені освітиФорма навчанняТермін навчання
Магістр  денна, заочна
1,5 роки

Вступ на заочну форму під час зимової вступної кампанії

Особи, які здобули за спорідненою спеціальністю:

 • ступінь Бакалавра
 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Фаховий іспит Харчові технології та інженерія

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
 • ступінь Магістра
 • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Магістра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту, додаткового вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Харчові технології та інженерія
Ступені
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Магістр Денна 40 00 16 700 грн.
Заочна 30 00 9 600 грн.
ННІ ХТ банер

Студенти спеціалізації технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів отримують весь необхідний комплекс знань та навиків для ведення технологічних процесів виробництва харчових продуктів, розробки нових інноваційних технологій виробництва традиційних виробів та виробів з поліпшеними харчовими і функціональними властивостями та впровадження їх у виробництво.

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» дозволяє випускникам отримати наступні знання та уміння:

 • вирішувати актуальні проблеми галузі з використанням сучасних методик досліджень;
 • застосовувати наукові знання для впровадження у виробництво прогресивних технологій;
 • оцінювати, систематизувати і відповідно реагувати на інформацію та дані результатів аналізів для забезпечення нормального технологічного процесу;
 • публікувати статті у наукових фахових журналах;
 • оформляти патенти України на винахід та корисну модель;
 • презентувати свої роботи на міжнародних та всеукраїнських конференціях;
 • представляти нові розробки на галузевих конкурсах (Sweets&BakeryUkraine, Хліб/КондитерЕкспо), Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Наші випускники будують свою кар’єру та займають керівні посади на підприємствах харчової промисловості, в науково-дослідних інститутах, вищих навчальних закладах, органах державного управління та громадських організаціях, що здійснюють контроль за якістю та безпечністю продукції, санітарно-епідеміологічного та екологічного контролю, центрах стандартизації, метрології та сертифікації продукції.

Випускники магістратури, які виявили схильність до наукових досліджень та отримали диплом з відзнакою, рекомендуються до вступу на здобуття освітнього ступеня доктора філософії.

Зверніть увагу!

Наші випускники успішно працюють на передових підприємствах як в Україні так і за кордоном, зокрема «ROSHEN», «АВК», «СВІТОЧ», «КОРОНА», «КИЇВ-КОНТІ», «Nestle», «Укрхлібпром», «Київхліб», «Кулиничі», «Лантманнен Акса», «ГАЛКА» та багатьох інших.