(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info

Технології продуктів бродіння і виноробства

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Модернізація вітчизняних підприємств переробної і харчової промисловості, впровадження новітніх технологій і входження України у світове співтовариство потребують кваліфікованих фахівців з вищою освітою.

Ключовою фігурою сучасного виробництва стає висококваліфікований технолог, без якого підприємство працювати не може. Можна бути впевненим, що наші випускники неодмінно знайдуть престижну високооплачувану роботу по закінчення університету.

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 181 Харчові технології та професійним спрямуванням «Технології продуктів бродіння і виноробства»
 
Ступені освітиФорма навчанняТермін навчання
Магістр  денна, заочна*
1,5 роки

Вступ на заочну форму під час зимової вступної кампанії

Особи, які здобули за спорідненою спеціальністю:

 • ступінь Бакалавра
 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Фаховий іспит Харчові технології та інженерія

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
 • ступінь Магістра
 • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Магістра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту, додаткового вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит  Харчові технології та інженерія
Ступені
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Магістр Денна 40 00 16 700 грн.
Заочна 20 00 9 600 грн.
ННІ ХТ банер

У процесі навчання студенти опановують теоретичні основи харчових технологій, сучасні технології харчової промисловості, методи мікробіологічного, хіміко-технологічного контролю сировини, напівпродуктів та готової продукції харчової промисловості. Майбутні фахівці здатні проектувати та розробляти сучасні технології харчових продуктів з використаннях найновіших інформаційно-програмних засобів.

Спектр умінь та навичок фахівця з харчових технологій надзвичайно широкий, а саме:

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у технологічних процесах харчової промисловості;
 • здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач;
 • уміння вносити зміни в асортимент готової продукції, технологічний режим;
 • володіння методами контролю сировини, напівпродуктів і готової продукції для забезпечення необхідної їх якості;
 • навички ведення первинної облікової документації;
 • здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних результатів аналізів для забезпечення нормального технологічного процесу;
 • уміння застосовувати наукові знання для впровадження у виробництво прогресивних технологій;
 • здатність здійснювати оперативний контроль за виконанням технологічних операцій на виробництві.

Студенти отримують необхідні знання для ведення технологічних процесів одержання харчових продуктів, проектування (конструювання) технологічної апаратури харчових виробництв, дослідження, випробування, монтажу, устаткування та обслуговування апаратів харчових виробництв. Фахівці з харчових технологій та інженерії володіють необхідними знаннями в галузі розроблення технологій харчових продуктів. Сферою їх діяльності є як традиційні так і нові технології продуктів харчування високої якості.

Зверніть увагу!

Високий рівень підготовки зі спеціальних дисциплін дозволяє розширити кар'єрні можливості і працювати на керівних посадах в галузях промисловості, а саме, на підприємствах харчової промисловості, хімічної і легкої промисловості, комунального господарства.