(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info

Технології цукру та полісахаридів

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Спеціальність забезпечує знання з технології виробництва цукру, крохмалю та крохмалепродуктів, пектину та пектинопродуктів, а також формує компетентності з питань енергозбереження, технологічного обладнання та проектування, мікробіології, економіки та менеджментув галузі.

Саме в Національному університеті харчових технологій діє потужна і єдина в Україні кафедра, що готує фахівців за такою спеціалізацією та має більш ніж 100-річну історію в галузі технології цукру та полісахаридів.

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та професійним спрямуванням «Технології цукру та полісахаридів»
 
Ступені освітиФорма навчанняТермін навчання
Магістр  денна, заочна
1,5 роки

Вступ на заочну форму під час зимової вступної кампанії

Особи, які здобули за спорідненою спеціальністю:

  • ступінь Бакалавра
  • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Фаховий іспит Харчові технології та інженерія

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

  • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
  • ступінь Магістра
  • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Магістра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту, додаткового вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Харчові технології та інженерія
Ступені
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Магістр Денна 15 00 16 700 грн.
Заочна 20 00 9 600 грн.
ННІ ХТ банер

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Технології цукру і полісахаридів» дозволяє випускникам отримати відповідні знання та уміння:

  • вирішувати завдання оптимізації виробництва цукру в сучасних ринкових умовах;
  • застосовувати прийоми і методи управління технологічними процесами та якістю продукції у виробництві цукристих речовин на основі інноваційного підходу;
  • прийняття самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої ситуації;
  • впроваджувати у виробництво прогресивні технології та сучасні наукові методи інтенсифікації технологічних процесів;

Випускники спеціальності "Технології цукру та полісахаридів" можуть займати не тільки керівні посади на цукрових та крохмале-патокових виробництвах (головний інженер, головний технолог, начальник зміни, начальник цеху, завідувач виробництва, інженер із контролю якості харчових продуктів тощо), але й наукових співробітників та викладачів освітніх закладів.

Наші випускники працюють на провідних підприємствах галузі:
Агропромхолдинг «Астарта-Київ» ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» ВП «Глобинський цукровий завод», Кондитерська Корпорація ROSHEN, ДНУ «Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості», ВАТ «Чортківський цукровий завод», ВАТ «Радехівцукор», Асоціація цукровиків України, ВАТ «Саливонківський цукровий завод», ВАТ «Згур‘ївський цукровий завод»

Зверніть увагу!

Цукрова промисловість – високотехнологічна галузь національної економіки. Потреба у виробництві полісахаридів зростає з кожним днем!