(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info
 • Логотип ГРТБ

Технології в ресторанному господарстві

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Інноваційне спрямування процесів розвитку ресторанного господарства, високі вимоги споживачів ресторанних послуг, посилення конкуренції, тенденція до більш жорсткого контролю за роботою закладів ресторанного господарства з боку державних органів, загострюють необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців ресторанного господарства освітнього ступеня «магістр», які спроможні забезпечити ефективну роботу будь-якої структури, що займається виробництвом і реалізацією ресторанної продукції та наданням послуг ресторанного господарства.

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та професійним спрямуванням «Технології в ресторанному господарстві»
 
Ступені освітиФорма навчанняТермін навчання
Магістр  денна, заочна
1,5 роки

Вступ на заочну форму під час зимової вступної кампанії

Особи, які здобули за спорідненою спеціальністю:

 • ступінь Бакалавра
 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Фаховий іспит Готельно-ресторанна справа

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
 • ступінь Магістра
 • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Магістра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту, додаткового вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Готельно-ресторанна справа
Ступені
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Магістр Денна 50 00 16 700 грн.
Заочна 15 00 9 600 грн.
ГРТБ банер

Підготовку фахівців за спеціалізацією «Технології в ресторанному господарстві» зосереджено на питаннях удосконалення існуючих та розроблення нових технологій для закладів ресторанного господарства; інноваційних підходів до конструювання оздоровчих, лікувально-профілактичних, функціональних ресторанних страв та новітніх способів кулінарного обробляння; підвищення культури організації споживання, обслуговування та сервісу; організації технологічного процесу на виробництві, забезпечення його ефективності, належного рівня якості продукції; проектування нових та реконструювання діючих закладів ресторанного господарства; розроблення нормативної документації.

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Технології в ресторанному господарстві» дозволяє випускникам набути поглиблених знань та умінь:

 • знання сучасних теоретичних основ управління інноваційними технологіями в ресторанному господарстві;
 • знання з формування технологічних процесів у закладах ресторанного господарства;
 • знання психологічних закономірностей управлінської діяльності та визначення психологічних методів конструктивного розв’язання конфліктів;
 • знання з планування та проектування закладів ресторанного бізнесу;
 • вміння розробляти та впроваджувати інноваційні форми організації праці та надання послуг гостинності;
 • вміння розробляти технологічний процес виробництва та споживання послуг харчування, враховуючи особливості енології;
 • вміння забезпечувати контроль та оцінювання якості харчової продукції та послуг у закладах ресторанного господарства;
 • вміння науково обґрунтовувати розроблення та впровадження інноваційних технологій виробництва продукції ресторанного господарства;
 • вміння розробляти нові технології галузі, нові послуги гостинності й визначати соціально-економічний ефект;
 • вміння розробляти нормативи якості послуг на підприємстві індустрії гостинності з урахуванням міжнародних стандартів якості;
 • вміння впроваджувати наукові методи управління якістю продукції та послуг закладів ресторанного господарства;
 • вміння підвищувати конкурентоспроможність послуг підприємств індустрії гостинності;
 • вміння розробляти сучасні об’ємно-планувальні рішення підприємств ресторанного господарства.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру на підприємствах ресторанного господарства на посадах керівника ресторану (закладу ресторанного господарства), ресторатора, завідувача виробництва або виробничого цеху закладу ресторанного господарства, завідувача технологічної харчової лабораторії, головного технолога, технолога закладу ресторанного господарства, шеф-кухаря, су-шефа, бренд-шефа, менеджера закладу ресторанного господарства, дегустатора харчової продукції, спеціаліста зі створення і впровадження страв авторської кухні, консультанта з якості та безпеки ресторанної продукції, організатора ресторанної діяльності, викладача вищого навчального закладу.

Практичний досвід студенти набувають в інноваційно обладнаних навчальних аудиторіях: лабораторії-ресторані, технологічних лабораторіях, науково-дослідній міні-броварні, аналогічної якій не має жодний з вищих навчальних закладів України, і комп’ютерних класах з сучасним програмним забезпеченням для управління ресторанним бізнесом.

Студенти проходять практику та мають реальну можливість працевлаштуватися у найсучасніші підприємства ресторанного господарства.

Зверніть увагу!

Магістри з технологій в ресторанному господарстві – професіонали, які вміють раціонально організовувати технологічний процес виробництва ресторанної продукції, впроваджувати нові рецептури та технології виробництва сучасної ресторанної продукції, проводити санітарно-гігієнічний контроль за якістю як сировини і напівфабрикатів, так і різноманітної готової кулінарної та кондитерської продукції, проводити проектування нових та реконструювання діючих закладів ресторанного господарства, а також професійно здійснювати авторський нагляд за реалізацією проектних та інших рішень.