(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info

Технології зберігання і переробки зерна

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Приріст населення по всьому світу за остання роки підтверджує той факт, що одним з базових ресурсів для розвитку країни та збереження її населення в сучасних умовах є зерно.

Для України зерновий сектор є основою для більшості галузей харчової та переробної промисловостей, який забезпечує основні види продовольства для населення країни, формує валютні доходи держави та є стратегічною основою незалежності.

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та професійним спрямуванням «Технології зберігання і переробки зерна»
 
Ступені освітиФорма навчанняТермін навчання
Магістр  денна, заочна
1,5 роки

Вступ на заочну форму під час зимової вступної кампанії

Особи, які здобули за спорідненою спеціальністю:

 • ступінь Бакалавра
 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Фаховий іспит Харчові технології та інженерія

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
 • ступінь Магістра
 • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Магістра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту, додаткового вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Харчові технології та інженерія
Ступені
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Магістр Денна 30 00 16 700 грн.
Заочна 10 00 9 600 грн.
ННІ ХТ банер

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Технології зберігання і переробки зерна» дозволяє випускникам отримати відповідні знання та уміння:

 • з історії своєї спеціальності, що стимулює бути патріотом обраної професії, пропагувати передові досягнення вітчизняних вчених та промисловців в галузі технології зберігання і переробки зерна;
 • з наукових основ технології та технологічного обладнання підприємств з метою керування технологічними процесами на високому рівні ефективності;
 • організовувати ведення технологічних процесів та забезпечити здійснення контролю за якістю сировини і готової продукції;
 • володіння сучасною методологією обґрунтування рішень і вибору стратегії діяльності для вирішення поставлених завдань;
 • основ економічних відносин;
 • з нових знань і прогресивних технологій;
 • з європейської лінгвіністичної, екологічної та правової підготовки.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру, оскільки різнобічна підготовка дозволяє працювати їм в державній, комерційній, проектній, науково-дослідній і виробничій сферах діяльності у різних організаціях усіх форм власності на посадах: завідувач лабораторією, начальник зміни, завідувач виробництва, головний інженер, головний технолог, директор, науковий співробітник в науково-дослідних та інженер-проектувальник в проектних організаціях, а також в представництвах закордонних фірм, які займаються розробленням і впровадженням новітніх технологій та обладнання зі зберігання, переробки та експорту зерна.

Зверніть увагу!

Магістри з технології зберігання і переробки зерна – це висококваліфіковані фахівці, які мають знання для забезпечення продовольчої безпеки держави, займаються збереженням якості зернової сировини та продуктів її переробки для більшості підприємств харчової промисловості, випускають борошно, крупи для населення і комбікормову продукцію для відгодівлі сільськогосподарських тварин, птиці та риби.