(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Вітчизняні підприємства харчової і переробної промисловості представляють собою модернізовані комплекси, які потребують висококваліфікованих спеціалістів з глибокими і різносторонніми знаннями.

Ключовою фігурою сучасної промисловості є технолог, який отримавши кваліфіковану вищу освіту впроваджує новітні технології у виробництво та здійснює якісне управління підприємством. Саме таких спеціалістів готують на кафедрі «Технології м’яса і м’ясних продуктів».

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та професійним спрямуванням «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»
 
Ступені освітиФорма навчанняТермін навчання
Магістр  денна, заочна
1,5 роки

Вступ на заочну форму під час зимової вступної кампанії

Особи, які здобули за спорідненою спеціальністю:

 • ступінь Бакалавра
 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Фаховий іспит Харчові технології та інженерія

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
 • ступінь Магістра
 • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Магістра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту, додаткового вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Харчові технології та інженерія
Ступені
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Магістр Денна 30 00 16 700 грн.
Заочна 15 00 9 600 грн.
ННІ ХТ банер

Наші студенти завдяки висококваліфікованому професорсько-викладацькому складу, теоретичній і практичній підготовці, отримують необхідні знання щодо первинної переробки сільськогосподарських тварин і птиці, переробки м’ясної сировини, технології виробництва м’ясних продуктів, консервів, напівфабрикатів та делікатесних виробів (ведення технологічних процесів виробництва м’ясних продуктів, розроблення і впровадження новітніх технологій, проектування підприємств галузі та технологічного обладнання і т.д.).

Отримані теоретичні знання під час навчального процесу закріплюються та всебічно розширюються на численних екскурсіях по майбутніх місцях працевлаштування та практичній підготовці під час проходження технологічної та переддипломної практики на провідних підприємствах галузі.

Значна увага приділяється науковій роботі студентів, під час якої вони освоюють навики самостійного виконання аналізу якості харчових продуктів і вирішення складних інженерних задач з використанням сучасної техніки.

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Технології зберігання, консервування і переробки м'яса» дозволяє випускникам отримати відповідні знання та уміння:

 • проектування підприємств галузі;
 • проводити контроль та керувати технологічними процесами виробництва;
 • займатися науково-дослідною роботою;
 • володіти навиками аналізу технологічних ситуацій та оптимізації технологічних процесів;
 • вносити зміни в асортимент готових продуктів і технологічних режимів;
 • визначати напрями розвитку підприємства;
 • здатність застосовувати отримані знання для вирішення численних асортиментних задач.

Наші випускники успішно будують кар’єру на підприємствах м’ясопереробної галузі; в галузевих об’єднаннях та корпораціях; в комерційних фірмах; проектних та науково-дослідних організаціях; вищих та професійно-технічних навчальних закладах. Можуть обіймати наступні посади: керівник підприємства; головний технолог; менеджер; головний інженер; інженер-технолог; начальник цеху; майстер; завідувач лабораторією; інженер з контролю якості продуктів; науковий співробітник; науково-педагогічний працівник; викладач тощо.

Зверніть увагу!

Здобуття освіти зі спеціалізації «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» – це запорука успіху, фінансової стабільності та кар’єрного росту в майбутньому.