(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info

Технології зберігання, консервування та переробки молока

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Модернізація вітчизняних підприємств переробної і харчової промисловості, впровадження новітніх технологій і входження України у світове співтовариство потребують кваліфікованих фахівців з вищою освітою. Ключовою фігурою сучасного виробництва стає висококваліфікований технолог.

Спеціалізація зорієнтована на підготовку фахівців, які зможуть на високому професійному рівні керувати технологічними процесами, встановлювати їх відповідність вимогам державних та міжнародних стандартів з метою виробництва високоякісної та конкурентоспроможної вітчизняної продукції.

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та професійним спрямуванням «Технології зберігання, консервування та переробки молока»
 
Ступені освітиФорма навчанняТермін навчання
Магістр  денна, заочна
1,5 роки

Вступ на заочну форму під час зимової вступної кампанії

Особи, які здобули за спорідненою спеціальністю:

 • ступінь Бакалавра
 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Фаховий іспит Харчові технології та інженерія

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
 • ступінь Магістра
 • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Магістра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту, додаткового вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Харчові технології та інженерія
Ступені
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Магістр Денна 30 00 16 700 грн.
Заочна 10 00 9 600 грн.
ННІ ХТ банер

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Технології зберігання, консервування та переробки молока» дозволяє випускникам отримати відповідні знання та уміння:

 • організовувати та керувати виробничо-технологічними процесами на підприємствах молочної промисловості;
 • самостійно приймати технічні рішення;
 • оперативно і тактично (з елементами стратегії) управляти первинними лінійними підрозділами на всіх стадіях технологічного процесу виробництва продукції;
 • вивчати та аналізувати маркетингову діяльність й розроблювати комплекси маркетингових заходів впливу на ринок і конкурентну позицію підприємств молочної промисловості;
 • розроблювати короткострокові і середньострокові плани діяльності підприємств молочної промисловості; планувати потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових та ін.);
 • застосовувати інноваційно-інформаційні технології у роботі підприємств та закладів.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру на підприємствах харчової промисловості, закладах готельно-ресторанної справи та санаторно-курортної сфери обслуговування, а також в інших організаціях і фірмах різних форм власності на певних посадах: заступник головного інженера, головний технолог, заступник головного технолога, начальник цеху, завідувач лабораторії, завідувач сектором, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, викладач у середніх спеціальних і вищих закладах освіти, інженер з циклу дисциплін спеціального призначення, завідувач навчальної лабораторії тощо.

Зверніть увагу!

Високий рівень підготовки випускників зі спеціальних фахово-спрямованих дисциплін дозволяє їм виконувати інженерно-організаційну роботу, вирішувати складні інженерно-технічні та науково-технічні завдання, що виникають у виробничих умовах та умовах науково-дослідних лабораторій, розширювати кар'єрні можливості і працювати на керівних посадах.