(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Значної уваги заслуговує плодоовочева консервна промисловість, яка потребує постійної і неослабної уваги як виробництво, яке відрізняється різноманітністю сировини, безліччю технологічних процесів та їх параметрів.

До того ж виробництво консервів тісно пов’язане із розвитком агропромислового комплексу в цілому, адже залежить від якості та наявності сільськогосподарської сировини.

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та професійним спрямуванням «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»
 
Ступені освітиФорма навчанняТермін навчання
Магістр  денна, заочна
1,5 роки

Вступ на заочну форму під час зимової вступної кампанії

Особи, які здобули за спорідненою спеціальністю:

 • ступінь Бакалавра
 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Фаховий іспит Харчові технології та інженерія

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
 • ступінь Магістра
 • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Магістра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту, додаткового вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Харчові технології та інженерія
Ступені
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Магістр Денна 20 00 16 700 грн.
Заочна 15 00 9 600 грн.
ННІ ХТ банер

Студенти оволодівають знаннями в галузі класичних технологій харчових продуктів та їх вдосконалення, моделювання та створення інноваційних продуктів з новими та функціональними властивостями. Основне завдання харчової промисловості полягає в забезпеченні населення України якісними харчовими продуктами, які підвищують якість життя та направлені на збереження генофонду нації.

Підготовка фахівців за спеціалізацією дозволяє випускникам отримати відповідні знання та уміння:

 • використовувати отримані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у контролі та розроблені технологічних процесів харчової промисловості;
 • вносити зміни в рецептуру й асортимент готової продукції, технологічний режим;
 • володіти методами контролю сировини, напівпродуктів і готової продукції для забезпечення необхідної їх якості;
 • навички ведення первинної облікової документації;
 • застосовувати наукові знання для впровадження у виробництво нових продуктів і прогресивних технологій;
 • здійснювати оперативний контроль за виконанням технологічних операцій на виробництві.

Для підвищення якості підготовки фахівців, інтеграції навчального процесу у виробництво кафедра тісно співпрацює з передовими підприємствами консервної галузі, як «САНДОРА», «ЧУМАК», «ВЕРЕС», «ТОРЧИН-ПРОДУКТ», «Ніжинський консервний завод», «Чигиринський консервний завод» тощо, де студенти мають можливість проходження технологічних і переддипломних практик, курсового і дипломного проектування. Систематично проводяться виїзні практичні та лабораторні заняття на підприємства Київщини.

Зверніть увагу!

Наші випускники успішно будують свою кар’єру на посадах керівників підприємств харчової промисловості різної потужності та різних форм власності виробничих підрозділів, директори фірм, професіонали у сфері маркетингу, ефективної господарської діяльності, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності.