(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info

Товарознавство і торговельне підприємництво

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Товарознавство системно вивчає властивості та показники якості продовольчих і непродовольчих товарів, методологічні засади формування їх споживних властивостей, управління якістю товарів протягом їх життєвого циклу, способи та методи оцінки їх якості, прогнозування збереженості та гарантії безпеки використання товарів з метою задоволення потреб суспільства.

Спеціалісти з даної спеціалізації можуть всебічно оцінити якість товарів та послуг, організувати торгівельну справу. В сучасних ринкових умовах роботодавець потребує універсальних спеціалістів, що враховано набором дисциплін навчального плану.

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та професійним спрямуванням «Товарознавство і торговельне підприємництво»
 
Ступень освітиБазова освітаФорма навчанняТермін навчання
Бакалавр  повна загальна середня освіта денна 4 роки
заочна 4,5 роки
молодший бакалавр (спеціаліст) денна 2-3 роки*
заочна 2,5-3,5 роки*

Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності (див. Таблицю 3 Правил прийому), за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної нової спеціальності.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, приймаються на навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з наступних предметів:

Перелік конкурсних предметів Вага предметів
сертифікату ЗНО
Мінімальна
кількість балів
Вага атестату про повну загальну середню освіту
Обов’язкові предмети   0,1
Українська мова та література 0,35 100
Історія України 0,3 100
Предмети на вибір (вибирається один)  
Географія 0,25 100
Іноземна мова 0,25 100

Споріднена спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за спорідненою спеціальністю, приймаються на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності, за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної спеціальності. Прийом на спеціальність здійснюється за результатом фахового вступного випробування.

Фаховий іспит Економічна теорія

Інша спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за іншою спеціальністю, приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування. Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Економічна теорія

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

  • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
  • ступінь Магістра
  • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Бакалавра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування:

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Економічна теорія

Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Ступень
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Бакалавр Денна 50 00 14 500 грн.
Заочна 30 00 8 100 грн.
ННІ ЕіУ банер

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Товарознавство і торговельне підприємництво» дозволяє випускникам отримати такі знання та уміння:

  • ідентифікувати товар за класифікаційними ознаками;
  • проводити комплексну оцінку якості окремих груп товарів;
  • визначати оптимальні методи продажу товарів, а саме ефективні варіанти розміщення торгівельного обладнання, упорядкування купівельних потоків та раціональне зберігання товарів;
  • реалізувати товарознавчо-комерційних завдання щодо асортименту і якості товарів за рахунок здійснення переважно адміністраторських, операторських і частково евристичних процедур праці;
  • приймати оперативні рішення в межах своєї компетенції щодо збереження якості товарів у процесі товаропросування;
  • оперативно управляти первинними, а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарату управління;
  • розв’язувати практичні завдання із забезпечення якісними товарами та послугами населення України.

Зверніть увагу!

Особливістю підготовки фахівця із товарознавства є те, що отримані знання і вміння можуть бути використані в багатьох галузях.