(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info
  • Логотип  ГРТБ

Туризмознавство

Спеціальність 242 «Туризм»

Туристичний бізнес – це єдина галузь економіки, про яку майже всі згадують із задоволенням. Адже слово «туризм» асоціюється у людей з приємним відпочинком, новими враженнями і подорожами, а сама сфера гостинності перетворилась на одну з найприбутковіших галузей світового ринку.

Наявність у нашому університеті кваліфікованих професорсько-викладацьких кадрів та відповідної матеріально-технічної бази на рівні сучасних вимог забезпечують усі необхідні умови для успішного провадження освітньої діяльності для підготовки фахівців спеціальності 242 «Туризм» освітнього ступеня «Бакалавр».

Підготовка фахівців у галузі знань 24 «Сфера обслуговування» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 242 «Туризм» та професійним спрямуванням «Туризмознавство»
 
Ступень освітиБазова освітаФорма навчанняТермін навчання
Бакалавр  повна загальна середня освіта денна 4 роки
заочна 4,5 роки
молодший бакалавр (спеціаліст) денна 2-3 роки*
заочна 2,5-3,5 роки*

Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності (див. Таблицю 3 Правил прийому), за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної нової спеціальності.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, приймаються на навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з наступних предметів:

Перелік конкурсних предметів Вага предметів
сертифікату ЗНО
Мінімальна
кількість балів
Вага атестату про повну загальну середню освіту
Обов’язкові предмети   0,1
Українська мова та література 0,35 100
Історія України 0,3 100
Предмети на вибір (вибирається один)  
Іноземна мова 0,25 100
Географія 0,25 100

Споріднена спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за спорідненою спеціальністю, приймаються на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності, за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної спеціальності. Прийом на спеціальність здійснюється за результатом фахового вступного випробування.

Фаховий іспит Туристичне обслуговування

Інша спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за іншою спеціальністю, приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування. Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Туристичне обслуговування

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

  • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
  • ступінь Магістра
  • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Бакалавра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування:

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Туристичне обслуговування

Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Ступень
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Бакалавр Денна 120 00 16 700 грн.
Заочна 50 00 9 100 грн.
ГРТБ банер

Основою програми підготовки майбутніх фахівців з туристичного обслуговування є фундаментальні, гуманітарні, загальноекономічні дисципліни. Велика увага приділена формуванню циклу дисциплін професійно-практичної підготовки, що спрямовані на формування компетенції для туристичної діяльності. Вивчення цих дисциплін вимагає від майбутніх студентів міцних знань з шкільного курсу географії, історії України, всесвітньої історії та іноземної мови.

Наші студенти мають можливість отримати навички роботи з технології та організації обслуговування в готелях і туристичних комплексах, організації екскурсійної діяльності, анімаційних послуг згідно вимог наскрізної програми під час практик (навчальної, технологічної, виробничої) безпосередньо працюючи в туристичних фірмах та готелях міста Києва.

Майбутні фахівці з туризму поглиблено вивчають дві іноземні мови, оскільки це не тільки засіб комунікації, але й важливий професійний інструмент.

Випускники за спеціальністю «Туризм» після завершення навчання займають посади: керівник, менеджер туристичної фірми, екскурсовод, ексурсознавець, фахівець з туристичного обслуговування, фахівець з організації туризму (міжнародного, винного, гастрономічного, дозвіллєвого, спортивного, сільського тощо), інструктор зі спортивного туризму, організатор транспортних подорожей.

Зверніть увагу!

Об'єктом діяльності випускників є організація розробляння і реалізації туристичного продукту, туристичних послуг, екскурсійного обслуговування; організація діяльності туристичного підприємства; впровадження інноваційних спеціалізованих туристичних продуктів, їх інформаційна та маркетингова підтримка; управління якістю і конкурентоспроможністю туристичних послуг.