(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info
 • Логотип ГРТБ

Туризмознавство

Спеціальність 242 «Туризм»

Підготовку фахівців за спеціалізацією «Туризмознавство» зосереджено на питаннях організації розроблення і реалізації туристичного продукту, туристичних послуг, екскурсійного обслуговування; організації діяльності туристичного підприємства; впровадженні інноваційних спеціалізованих туристичних продуктів, їхній інформаційній та маркетинговій підтримці; управлінні якістю і конкурентоспроможністю туристичних послуг.

Підготовка фахівців у галузі знань 24 «Сфера обслуговування» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 242 «Туризм» та професійним спрямуванням «Туризмознавство»
 
Ступені освітиФорма навчанняТермін навчання
Магістр  денна
1,5 роки

Особи, які здобули за спорідненою спеціальністю:

 • ступінь Бакалавра
 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Фаховий іспит Організація туризму

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
 • ступінь Магістра
 • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Магістра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту, додаткового вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Організація туризму
Ступені
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Магістр Денна 50 00 16 700 грн.
ГРТБ банер

Магістерська підготовка за спеціалізацією «Туризмознавство» базується на проведенні наукових досліджень і орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної і педагогічної роботи, а також роботи у туристичній індустрії.

Підготовку магістрів завершує виконання та захист дипломної роботи, яка присвячена дослідженню роботи туристичного підприємства з оцінкою майбутніх тенденцій його розвитку, враховуючи впровадження інновацій.

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Туризмознавство» дозволяє випускникам набути поглиблених знань та умінь:

 • знання методології та методичного інструментарію сучасних наукових досліджень у сфері туризмології та регіонального розвитку;
 • знання теоретичних засад, методології та інструментарію стратегічного управління та стратегічного маркетингу відкритих економічних систем у сфері туризму та гостинності;
 • знання сучасних тенденцій розвитку світового ринку туристичних послуг, динаміки і структури міжнародних туристичних потоків, принципів їх оцінки та формування;
 • знання методів та технологій інноваційного управління туристичною галуззю на засадах сталого розвитку;
 • вміння обґрунтовувати, розробляти та впроваджувати системні заходи щодо підвищення конкурентоспроможності національного та регіонального туристичного продукту на вітчизняному та світовому ринках;
 • вміння визначати напрями державної політики щодо удосконалення управління туристичною галуззю, розробляти пропозиції до національних та регіональних програм розвитку туризму, використовувати механізми та алгоритми їх реалізації;
 • вміння відстежувати тенденції розвитку ринку та вживати заходи щодо розроблення та впровадження інноваційних туристичних продуктів відповідно до споживчого попиту у короткостроковому та довгостроковому періодах;
 • вміння розробляти системи та впроваджувати заходи управління якістю туристичного продукту на основі знань нормативних вимог ЄС та України щодо якості туристичного продукту.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру на туристичних підприємствах на посадах керівника, менеджера туристичного підприємства, екскурсовода, екскурсознавця, фахівця з туристичного обслуговування, фахівця з організації туризму (міжнародного, винного, гастрономічного, дозвіллєвого, спортивного, сільського), інструктора зі спортивного туризму, організатора транспортних подорожей, викладача вищого навчального закладу.

Закріплення отриманих знань, навичок та їх практичного застосування передбачено під час проходження практики більш ніж у 47 туристичних підприємствах, зокрема «Поїхали з нами», «Дольче Віта», «Світ мандрів», «Anyway», «Тревел інфо».

Започатковано програму отримання подвійного магістерського диплому: національного – за спеціалізацією «Туризмознавство» та європейського – за спеціалізацією «Міжнародне управління» у Вищій Школі Менеджменту Охорони Праці в Катовіцах (Польща).

Зверніть увагу!

Магістри з туризмознавства – професіонали, які користуються постійним попитом на ринку праці, мають можливість отримувати конкурентну заробітну плату та здатні швидко адаптуватися до постійно зростаючих вимог споживачів.