(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info

Управління персоналом та економіка праці

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Сучасні підприємці розглядають персонал як стратегічний актив, від рівня кваліфікації, умотивованості і злагодженості командних дій якого безпосередньо залежить розмір корпоративного прибутку.

Саме тому фахівці спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» отримують особливий статус в українських та міжнародних компаніях, адже фактично управляють їх найціннішим капіталом – людськими ресурсами (HR – Human Resource).

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»
 
Ступень освітиБазова освітаФорма навчанняТермін навчання
Бакалавр  повна загальна середня освіта денна 4 роки
заочна 4,5 роки
молодший бакалавр (спеціаліст) денна 2-3 роки*
заочна 2,5-3,5 роки*

Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності (див. Таблицю 3 Правил прийому), за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної нової спеціальності.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, приймаються на навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з наступних предметів:

Перелік конкурсних предметів Вага предметів
сертифікату ЗНО
Мінімальна
кількість балів
Вага атестату про повну загальну середню освіту
Обов’язкові предмети   0,1
Українська мова та література 0,35 100
Історія України 0,3 100
Предмети на вибір (вибирається один)  
Географія 0,25 100
Іноземна мова 0,25 100

Споріднена спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за спорідненою спеціальністю, приймаються на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності, за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної спеціальності. Прийом на спеціальність здійснюється за результатом фахового вступного випробування.

Фаховий іспит Економічна теорія

Інша спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за іншою спеціальністю, приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування. Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Економічна теорія

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

  • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
  • ступінь Магістра
  • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Бакалавра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування:

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Економічна теорія

Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Ступень
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Бакалавр Денна 50 00 14 500 грн.
Заочна 30 00 8 600 грн.
ННІ ЕіУ банер

Ви маєте можливість оволодіти неординарною і статусною професією, здатною розвинути організаційні та ораторські здібності, оригінальне мислення, лідерський потенціал, задовольнити кар’єрні амбіції та бажання мати достойний заробіток

Продовж періоду навчання студент-управлінець персоналом ННІЕУ НУХТ накопичує потужний арсенал прикладних інструментів, методів і технологій, що необхідні для успішної самореалізації в обраній професії, а саме: в області формування кадрової політики та політики соціальної відповідальності компаній; кадрового діловодства; побудови корпоративної культури та HR-брендингу; рекрутингу, аутстаффінгу і аутсорсингу персоналу; його ділової оцінки; адаптації та психологічної підтримки персоналу; розробки корпоративних систем оплати праці та мотиваційних програм; навчання персоналу та проведення бізнес-тренінгів; організації ділових переговорів і конференц-сервісу та багато інших.

Бакалаврська програма «Управління персоналом та економіка праці» ННІЕУ НУХТ відповідає державним стандартам вищої освіти та європейським нормам підготовки фахівців означеного профілю, впровадженим в Україні у рамках реалізації Болонського процесу.

Навчальний процес проходить в інтерактивному форматі: мультимедійні лекційні і практичні заняття, ділові ігри та презентації, HR-квести, лабораторні роботи студентів з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, що дозволяє оптимізувати кадрові процеси та вести кадровий документообіг в автоматизованому режимі.

Затребуваність управлінців персоналом – випускників нашого університету на ринку праці підтверджується тим фактом, що вже під час проходження виробничої та переддипломної практик більшість з них отримують стартові позиції за фахом на промислових і торговельних підприємствах, в рекрутингових та консалтингових агентствах, ІТ-компаніях, у закладах готельно-ресторанного бізнесу, реклами і телекомунікацій, на державній службі.

Зверніть увагу!

Після закінчення бакалаврської програми «Управління персоналом та економіка праці» випускники можуть обіймати понад 60 різнопланових посад