(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info

Якість, стандартизація та сертифікація

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Відкриття цієї спеціальності в університеті співпадає із загальними тенденціями інтенсифікації європейської інтеграції, захисту прав споживачів, підвищення якості продукції та іміджу вітчизняних виробників.

Випускники цієї спеціальності здатні розв’язувати проблеми підвищення якості харчової продукції, здійснювати стандартизацію нових видів сировини і готової харчової продукції, забезпечувати розвиток систем управління якістю та безпекою на харчових підприємствах.

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та професійним спрямуванням «Якість, стандартизація та сертифікація»
 
Ступені освітиФорма навчанняТермін навчання
Магістр  денна, заочна
1,5 роки

Особи, які здобули за спорідненою спеціальністю:

 • ступінь Бакалавра
 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Фаховий іспит Якість, стандартизація та сертифікація

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

 • ступінь Бакалавра
 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
 • ступінь Магістра
 • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Магістра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за результатами вступного іспиту, додаткового вступного іспиту та фахового випробування:

Вступний іспит Іноземна мова
Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Якість, стандартизація та сертифікація
Ступені
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Магістр Денна 40 00 16 700 грн.
Заочна 20 00 10 700 грн.
ННІ ХТ банер

Під час навчання студенти набувають умінь розробляти та впроваджувати нормативні документи, системи управління якістю та безпечністю на харчових підприємствах. Майбутні фахівці здатні проводити підготовку до атестації виробництва, сертифікації систем управління якістю та безпечності на підприємствах та проводити їх аудит.

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Якість, стандартизація та сертифікація» дозволяє випускникам отримати відповідні знання та уміння:

 • знання основних складових системи технічного регулювання та підтвердження відповідності продукції встановленим вимогам;
 • уміння розробляти нормативні документи;
 • здатність використовувати нормативно-правове та регламентне забезпечення основних питань безпеки та якості харчових продуктів та продовольчої сировини в Україні, ЄС та міжнародній практиці;
 • уміння розробляти та впроваджувати системи управління безпечністю та якістю харчової продукції впродовж усього технологічного циклу виробництва.
 • знання сутності основних понять, функцій і категорій управління персоналом, аналізу і планування чисельності і структури персоналу, організаціі роботи з персоналом;
 • уміння визначити основні фактори, що впливають на рівень якості продукції і послуг та методи їх оцінювання;
 • уміння організовувати та проводити аудит систем управління якістю та безпечністю.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру на підприємствах харчової промисловості на посадах директора/начальника лабораторії, директора/начальника з якості, фахівця із стандартизації, сертифікації та управління якістю та безпечністю, експерта; в науково-дослідних організаціях, що займаються питаннями якості та безпечності харчової продукції на посадах начальника лабораторії, експерта, директора/начальника лабораторії, аудитора з виробничо-технічних питань, інспектора з якості товару та торгівлі; в акредитованих лабораторіях на посадах директора/начальника лабораторії, експерта, керівника з якості.

Зверніть увагу!

Випускники цієї спеціальності сприятимуть забезпеченню виробництва вітчизняної харчової продукції поліпшеної якості та безпеки, гармонізації національних стандартів у сфері харчової безпеки з кращим міжнародним досвідом у харчовій галузі, підвищенню конкурентоспроможності продукції на міжнародному ринку та розширенню експортних ринків України.