Н У Х Т

Програми візитів експертних груп

ПРОГРАМА виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 051 Економіка, освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» (ID у ЄДЕБО 2550), за першим рівнем вищої освіти у Національному університеті харчових технологій (експертна група призначена Наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 1 лютого 2023 р. No 163-Е) Дивитись

ПРОГРАМА акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна» першого рівня вищої освіти (справа No0172/АС-23) за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» у Національному університеті харчових технологій з 15 по 17 лютого 2023 р. Дивитись

РОЗКЛАД роботи експертної групи для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі із використанням технічних засобів відеозв’язку за спеціальністю «061 Журналістика» освітньої програми «Реклама та зв’язки з громадськістю» (ID у ЄДЕБО 2548 за першим рівнем вищої освіти (справа № 0083/АС-23) у Національному університеті харчових технологій Дивитись

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку у період з 06.02.2023 по 08.02.2023 рр. у Національному університеті харчових технологій освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» (ID у ЄДЕБО 2176) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Дивитись