Н У Х Т

Відомості про самооцінювання ОП

181 Харчові технології. ОПП «Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів»


181 Харчові технології. ОПП «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»


141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОПП «Електротехнічні системи електроспоживання»


071 Облік і оподаткування. ОПП «Облік і аудит»


073 Менеджмент. ОПП «Менеджмент персоналу»


133 Галузеве машинобудування. ОПП «Інжиніринг харчових виробництв»


133 Галузеве машинобудування. ОПП «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»


133 Галузеве машинобудування. ОПП «Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв»


072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»


181 Харчові технології. ОПП «Технології зберігання, консервування та переробки молока»


181 Харчові технології. ОПП «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення»


181 Харчові технології. ОПП «Технології продуктів бродіння і виноробства»


181 Харчові технології. ОПП «Технології зберігання, консервування та переробки м'яса»


181 Харчові технології. ОПП «Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів»


292 Міжнародні економічні відносини. ОПП «Міжнародна економіка»


051 Економіка. ОПП «Економіка підприємства»


073 Менеджмент. ОПП «Менеджмент організацій та адміністрування»


076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»


131 Прикладна механіка. ОПП «Прикладна механіка»


142 Енергетичне машинобудування. ОПП «Холодильні техніка та технології»


144 Теплоенергетика. ОПП «Теплоенергетика та енергоефективні технології»


181 Харчові технології. ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»


181 Харчові технології. ОПП «Технології в ресторанному господарстві»


181 Харчові технології. ОПП «Технології органічних харчових продуктів»


181 Харчові технології. ОПП «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»


181 Харчові технології. ОПП «Технології зберігання і переробки зерна»