Н У Х Т

Висновки Експертної комісії

Підготовка бакалаврів

 

6.051501 «Видавництво та поліграфія»

Підготовка магістрів

 

 

061 Журналістика, освітня програма «Реклама та зв’язки з громадськістю»


075 Маркетинг, освітня програма «Маркетинг»


101 Екологія, освітня програма «Екологія та охорона навколишнього середовища»


151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, освітня програма «Інтелектуальні комп’ютерні системи керування»


151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, освітня програма «Комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління»


161 Хімічні технології та інженерія, освітня програма «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів»


162 Біотехнології та біоінженерія, освітня програма «Промислова біотехнологія»


162 Біотехнології та біоінженерія, освітня програма «Фармацевтична біотехнологія»


183 Технології захисту навколишнього середовища, освітня программа «Екологічний контроль та аудит»


241 Готельно-ресторанна справа, освітня програма «Готельна і ресторанна справа»


242 Туризм, освітня програма «Туризмознавство»