Н У Х Т

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем

Логотип АКС

Факультет був створений у квітні 2000 р. До його складу увійшли кафедри: автоматизації процесів управління, інтегрованих автоматизованих систем, інформаційних систем, інформатики та вищої математики.

Першим деканом факультету був призначений доцент Ельперін Ігор Володимирович, який здійснив величезну роботу не лише з організації і становлення факультету, але й зміцнення матеріальної бази, як навчальних лабораторій, так і гуртожитку №4.

У 2000 році на факультеті навчалося близько 500 здобувачів за трьома спеціальностями: "Автоматизоване управління технологічними процесами", "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" та "Інформаційні управляючі системи та технології".

З січня 2006 року до 2017 року деканом факультету була Маноха Людмила Юріївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем. Вона продовжила справу розбудови і зміцнення факультету. За цей час був здійснений перехід на нові галузеві стандарти вищої освіти України для напрямів "Комп'ютерні науки" і "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", повний перехід на кредитно-трансферну систему освіти. У 2011 році у межах напряму "Комп'ютерні науки" була відкрита магістерська програма за новою спеціалізацією "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг".

Починаючи з 2015 році, після затвердження нового переліку спеціальностей, на факультеті розпочали підготовку фахівців за спеціальностями 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" (з 2016 року "Комп'ютерні науки") та 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" за освітніми ступенями "бакалавр" та "магістр", а за спеціальністю "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" – наукових ступенів "доктор філософії" та  "доктор наук". У 2017 році для здобувачів, що навчаються без відриву від виробництва була впроваджена дистанційна форма навчання.

З січня 2017 року обов’язки декана виконує  Форсюк Андрій Васильович, кандидат технічних наук, доцент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки. Сьогодні на факультеті АКС навчається майже 600 здобувачів, у т.ч. 550 за денною формою навчання.

Нині у структурі факультету функціонують дві випускові кафедри: автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління (АКТСУ) та інформаційних систем (ІС), а також кафедри загально-інженерної та природничо-наукової підготовки: інформатики і вищої математики імені проф. Можара В.І.

Кафедра АКТСУ здійснює підготовку за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" за усіма освітніми ступенями. За освітнім ступенем “бакалавр” підготовка відбувається за освітньо-професійною програмою (ОПП) “Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації”, а за освітнім ступенем “магістр” за двома ОПП: “Інтелектуальні комп’ютерні системи керування” та “Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління”.

Кафедра ІС здійснює підготовку за спеціальністю 151 "Комп’ютерні науки" за освітніми ступенями “бакалавр” та “магістр”. За освітнім ступенем “бакалавр” підготовка відбувається за двома ОПП: "Комп’ютерні науки" та “Інформаційні системи та штучний інтелект”, а за освітніс ступенем “магістр”: “Інформаційні управляючі системи та технології” та “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”.

На факультеті працює 61 викладач, із них 14 професорів, 30 доцентів.

Підготовка майбутніх фахівців здійснюється у 7 сучасних комп'ютерних класах і 7 спеціалізованих лабораторіях.

Контактна інформація
01601, м. Київ, вул. Володимирська 68,
корп. А, ауд.А-429, А-430, А-441
Телефони деканату: (044) 289-50-52, (044) 287-94-40, (044) 287-96-35
e-mail: aks@doc.nuft.edu.ua


на сайт факультету

Остання зміна: 15 серпня 2022

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» та науковими ступенями «Доктор філософії», «Доктор наук». Навчальний процес організований за галузями знань 12 «Інформаційні технології» та 15 «Автоматизація та приладобудування» за наступними освітніми програмами:

Освітній ступінь «Бакалавр» включає такі освітні програми:

Комп’ютерні науки

Підготовка фахівців у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

 

Інформаційні системи та штучний інтелект

Підготовка фахівців у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки

 

Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації

Підготовка фахівців у галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

 

Освітній ступінь «Магістр» включає такі освітні програми:

Інформаційні управляючі системи та технології

Підготовка фахівців у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 6 місяців

 

Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

Підготовка фахівців у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 6 місяців

 

Інтелектуальні комп'ютерні системи керування

Підготовка фахівців у галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

 

Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління

Підготовка фахівців у галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 6 місяців

 

Науковий ступінь «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Науковий ступінь «ДОКТОР НАУК»

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Підготовка фахівців на базі наукового ступеня «Доктор філософії» або кандидат наук за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

КАТАЛОГ дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти
на 2021 - 2022 навчальний рік

спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс 3 семестр
Економічна інформатика Інформаційних систем
Автоматизація бухгалтерського обліку Інформаційних систем
2 курс 4 семестр
Ділова іноземна мова ДІММК
Ділова іноземна мова (за професійним спрямуванням) ДІММК
Business Foreign Language ДІММК
Технології комп’ютерного проектування Інформаційних систем
Мова запитів SQL Інформаційних систем
2 курс 3 і 4 семестр
Основи комп’ютерної інженерії та архітектура комп’ютерів Інформаційних систем
Архітектурні рішення технічного забезпечення інформаційних систем Інформаційних систем

 

освітньо-професійна програма «Інформаційні системи та штучний інтелект»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс 3 семестр
Ділова етика Гуманітарних дисциплін
Основи працевлаштування та психологія розвитку в ІТ-індустрії Інформаційних систем
Економічна інформатика Інформаційних систем
Автоматизація бухгалтерського обліку Інформаційних систем
2 курс 4 семестр
Ділова іноземна мова (за професійним спрямуванням) ДІММК
Ділова іноземна мова ДІММК
Технології комп’ютерного проектування Інформаційних систем
Хмарні технології Інформаційних систем
2 курс 3 і 4 семестр
Обробка і розпізнавання зображень Інформаційних систем
Апаратні та програмні засоби комп’ютерної інженерії Інформаційних систем

спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс 3 семестр
Web-технології та Web-дизайн АКТСУ
Економічна кібернетика АКТСУ
Історія автоматизації АКТСУ
Засоби мультимедіа в новітніх інформаційних технологіях АКТСУ
Математичні методи прийняття рішень АКТСУ
2 курс 4 семестр
Системи управління базами даних та засоби аналітики АКТСУ
Технології захисту інформації АКТСУ

 

кваліфікація «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

освітньо-наукова програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
Розробка і імітаційне моделювання інтегрованих систем керування кафедра АКТСУ
Технології конструювання сучасних автоматизованих систем кафедра АКТСУ
Системний аналіз задач автоматизації складних об'єктів кафедра АКТСУ
Проблеми моделювання періодичних процесів кафедра АКТСУ
 
 
Електронний розклад занять перейти

Основні здобутки факультету

Наукове життя

Студенти та аспіранти факультету завжди беруть активну участь у щорічних наукових конференціях молодих учених, аспірантів і студентів у секціях автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій, інформаційних систем, фізико-математичних і хімічних основ технологічних процесів харчових виробництв, українознавства, філософії, іноземних мов, безпеки життєдіяльності, тощо. Кращі доповіді відзначаються грамотами та преміями.

Щорічно студенти факультету стають переможцями олімпіад НУХТ з математики та програмування.

Студенти факультету – неодноразові переможці Всеукраїнської студентської олімпіади з математики.

Культурне життя

Очевидно, що вчитися на факультеті автоматизації і комп’ютерних систем не тільки престижно, цікаво, але й нелегко через те, що навчальна програма насичена складними фаховими предметами, опанувавши які, випускник факультету може легко знайти собі високооплачувану роботу.

Студенти АКС мають технічний склад мислення, але разом з тим вони пишаються своїми спортивними досягненнями, музичними, танцювальними, художніми, поетичними талантами.

АКС-ники беруть активну участь в загальноуніверситетських заходах:

  • конкурс української пісні;
  • свято першокурсника;
  • конкурс Містер і Місіс НУХТ;
  • КВК;
  • День факультету;
  • День туризму;
  • Шевченківські вечори;
  • Краща група НУХТ та ін.

Студенти самі готують декорації вечорів та костюми.

Факультет АКС неодноразово відзначався спеціальними нагородами за краще оформлення сцени, використання на вечорах сучасних комп’ютерних технологій, за кращу гумористичну програму тощо.

Приємно спостерігати як зал, затамувавши подих, насолоджується виступом наших студентів на сцені. Бо ми кращі серед кращих!

У спеціально обладнаній залі гуртожитку регулярно відбуваються дискотеки та тематичні вечори факультету. Студенти факультету їздять на екскурсії, організовані університетом і факультетом.

Факультет постійно проводить зустрічі студентів із цікавими людьми та тематичні бесіди.

Спортивне життя

Факультет, окрім значних наукових досягнень, може пишатися своїми досягненнями спортивними, своєю спортивною культурою.

Із перших днів створення факультету, його збірні команди та спортсмени беруть участь у всіх університетських змаганнях, здобуваючи призові місця. Юнацька збірна команда з волейболу вісім разів ставала кращою, виборюючи перше місце. Вісім разів чоловіча збірна факультету з футзалу не давала спокою переможцям, граючи завжди у фіналі. Саме наші юнаки, спортсмени-легкоатлети одинадцять років вигравали легкоатлетичний крос. Майже ніхто не зміг перемогти чоловічу команду факультету з шахів. Дівчата, при тотальних перемогах юнаків, теж не пасуть задніх, ставши чемпіонами НУХТ із шахів шість разів.

Факультет пишається тією кількістю спортсменів, що забезпечують представництво АКС у збірних командах університету з різних видів спорту. Спортивне життя нашого факультету активне та насичене, воно дає змогу нашим студентам, нашим майбутнім фахівцям розкривати себе у світі спортивних можливостей, виховувати у собі жагу до перемоги не лише у спорті, а й в житті.

Відповідальною за спортивне життя на нашому факультеті є Лавор Ніна Леонтіївна - майстер спорту з військово-прикладного багатоборства. Вона сприяє тренуванням і роботі над собою нашим спортсменам.

Факультет АКС надає багато можливостей для спортивного розвитку своїх студентів, адже спорт - невід’ємна складова повноцінного розвитку особистості, формування її життєвих цілей і життєвих цінностей.