Н У Х Т

Склад науково-технічної ради НУХТ

Голова ради Токарчук С.В. - проректор з наукової роботи, к.т.н., доц.;
Заступник голови ради Пасічний В.М. - завідувач кафедри технології м'яса і м'ясних продуктів, д.т.н., проф.;
Заступник голови ради Маринін А.І. - завідувач ПНДЛ НУХТ, к.т.н., с.н.с.;
Вчена секретарка ради Ткачук Н.А. - доцентка кафедри процесів і апаратів харчових виробництв, к.т.н., доц.

 

Члени ради:

ПіБ Посада 
Акутіна Н.В.
провідна інженерка відділу інтелектуальної власності;
Арич М.І.
відповідальний за наукову роботу Навчально-наукового інституту економіки і управління, доцент кафедри фінансів, к.е.н., доц.;
Березянко Т.В. завідувачка кафедри економіки праці та менеджменту, д.е.н., доц.;
Білько М.В. головчиня спеціалізованої вченої ради Д26.058.04, професорка кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства, д.т.н., доц.;
Бортнічук О.В. голова студентського наукового товариства, доцент кафедри готельно-ресторанної справи, к.т.н.;
Гавва О.М.
завідувач кафедри машин і апаратів харчових і фармацевтичних виробництв, д.т.н., проф.;
Гаврилюк Л.Г.
провідна інженерка відділу наукової роботи студентів;
Губеня О.О.
голова ради молодих вчених, доцент кафедри машин і апаратів харчових і фармацевтичних виробництв, к.т.н.;
Дробот В.І.
професорка кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів, д.т.н., проф.
Зав'ялов В.Л.
професор кафедри процесів і апаратів харчових виробництв, д.т.н., проф.;
Касаткіна Н.В.     
завідувачка відділу аспірантури і докторантури, д.т.н.;
Ковбаса В.М.
голова спеціалізованої вченої ради Д26.058.06, завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів, д.т.н., проф.
Кириленко Р.Г.
заступник директора з наукової та патентно-ліцензійної роботи Навчально-наукового інституту харчових технологій, доцент кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства,, к.т.н., доц.
Кушнір О.Б.
начальниця відділу інтелектуальної власності, к.т.н.;
Літвинчук С.І.
завідувачка кафедри фізики, к.т.н., доц.
Ладанюк А.П.
голова спеціалізованої вченої ради Д26.058.05, професор кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, д.т.н., проф.;
Масліков М.О.
заступник директора з науково-методичної роботи Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого, к.т.н., проф.;
Мирончук В.Г.
професор кафедри технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проєктування, д.т.н., проф.;
Пєтухова О.М.
головчиня спеціалізованої вченої ради Д26.058.01, завідувачка кафедри маркетингу, д.е.н., проф.;
Поліщук Г.Є. завідувачка кафедри технології молока і молочних продуктів, д.т.н., проф.
Пирог Т.П.
головчиня спеціалізованої вченої ради Д26.058.03, професорка кафедри біотехнології і мікробіології, д.т.н., проф.;
Розпутній О.П. відповідальний за наукову роботу факультету БТЕК, старший викладач кафедри фізичного виховання, к.м.с.
 Серьогін О.О.
професор кафедри електропостачання і енергоменеджменту, д.т.н., проф.;
Сідлецький В.М. відповідальний за наукову роботу факультету АКС, доцент кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, к.т.н., доц.;
Стабніков В.П. завідувач кафедри біотехнології і мікробіології, д.т.н., доц.;
Шевченко О.Ю. голоів спеціалізованої вченої ради Д26.058.02, ректор університету, д.т.н., проф.;
Шаран Л.О. відповідальна за наукову роботу факультету ГРТБ, в.о. завідувачки кафедри готельно-ресторанної справи, к.т.н., доц.

 

Положення про науково-технічну раду НУХТ Дивитись