Н У Х Т

Проблемна науково-дослідна лабораторія

Маринін А.І.
Маринін Андрій Іванович
завідувач Проблемної науково-дослідної лабораторії
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Тел. +38044 287 92 28
Тел./факс +38044 289 72 13

e-mail: andrii_marynin@ukr.net

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН наукових досліджень та розробок, які виконує Національний університет харчових технологій за рахунок коштів державного бюджету у 2019 році (підстава: Наказ МОН України від 31 січня 2019 року № 96)

 

Назва НДДКР
Номер держреєстрації Категорія роботи
ПІБ наукового керівника, науковий ступінь
Підстава до виконання –
дата, № документу
Терміни виконання Наукові секції за фаховими напрямами
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО, СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО, ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ У СВІТІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ 
Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і технічних наук
Комплексна оцінка та шляхи підвищення конкурентоспроможності страхового ринку України в контексті європейської інтеграції

№ держреєстрації: 0117U001246

Фундаментальна робота

Шірінян Лада Василівна,
доц., д-р екон. наук

10.02.2017 № 199

10.02.2017 № 198
2017-2019 Економіка
Найважливіші фундаментальні проблеми хімії та розвитку хімічних технологій
Хімічний дизайн біологічно активних сполук на основі нітрогеновмісних похідних флавоноїдів

№ держреєстрації: 0119U002574

Фундаментальна робота

Бондаренко Світлана Петрівна,
доц., д-р хім. наук

05.02.2019 № 129

31.01.2019 № 96
2019-2021 Хімія
Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій
Комплексні мікробні препарати мультифункціонального призначення: від регуляції біосинтезу та властивостей до перспектив практичного використання

№ держреєстрації: 0119U002575

Фундаментальна робота

Пирог Тетяна Павлівна,
проф., д-р біологічних наук

05.02.2019 № 129

31.01.2019 № 96
2019-2021 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Раціональне природокористування
Перспективні технології агропромислового комплексу та переробної промисловості
Створення наукових основ технологічних процесів відновлення води до її природного структурно-енергетичного стану

№ держреєстрації: 0117U001244

Фундаментальна робота

Українець Анатолій Іванович,
проф., д-р техн. наук

10.02.2017 № 199

10.02.2017 № 198
2017-2019 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Баро- та електромембранні процеси в технологіях очищення рідких середовищ харчової промисловості

№ держреєстрації: 0117U001247

Прикладна робота

Мирончук Валерій Григорович,
проф., д-р техн. наук

10.02.2017 № 199

10.02.2017 № 198
2017-2019 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Наукове обґрунтування та розроблення активних пакувальних систем харчових продуктів

№ держреєстрації: 0118U003558

Прикладна робота

Маринін Андрій Іванович,
старш. дослідник (старш. наук. співроб.), канд. техн. наук

25.01.2018 № 64

24.01.2018 № 63
2018-2020 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Наукові засади розроблення ресурсоощадних технологій білоквмісних поліфункціональних концентратів для харчових продуктів цільового призначення

№ держреєстрації: 0117U001243

Прикладна робота

Кочубей-Литвиненко Оксана Валер’янівна,
доц., канд. техн. наук

10.02.2017 № 199

10.02.2017 № 198
2017-2019 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Науково - технічні засади створення енергоефективних, багатофункціональних пакувальних машин харчових продуктів на основі неоднорідної системи мехатронних модулів

№ держреєстрації: 0117U001249

Прикладна робота

Гавва Олександр Миколайович,
проф., д-р техн. наук

10.02.2017 № 199

10.02.2017 № 198
2017-2019 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Науково-практичне обґрунтування технологій м'ясних та м'ясомістких продуктів подовженого терміну зберігання

№ держреєстрації: 0118U003557

Прикладна робота

Пасічний Василь Миколайович,
проф., д-р техн. наук

25.01.2018 № 64

24.01.2018 № 63
2018-2020 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Розроблення систем використання вториннихенергоматеріальних ресурсів на підприємствах АПК

№ держреєстрації: 0119U002576

Прикладна робота

Шевченко Олександр Юхимович,
д-р техн. наук

05.02.2019 № 129 2019-2021 Наукові проблеми харчових технологій

 

ПОЛОЖЕННЯ про Проблемну науково-дослідну лабораторію Національного університету харчових технологій (НУХТ) Детальныше