Н У Х Т

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія»

Запрошуємо до участі
у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія»

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1179 від 05.11.2021 р. Національний університет харчових технологій (НУХТ) призначений базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія» (далі – Конкурс) у 2021/2022 навчальному році.

Для участі у Конкурсі запрошуємо здобувачів-переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія». Конкурс відбудеться у лютому-квітні 2022 року.

Передбачається робота секцій:

- «Харчова і сільськогосподарська біотехнологія»;
- «Промислова та екологічна біотехнологія»;
- «Фармацевтична та молекулярна біотехнологія».

Від одного закладу вищої освіти на Конкурс можна подавати не більше трьох робіт на кожну секцію.

Наукові роботи здобувачів повинні бути оформлені відповідно до вимог Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 № 605.

Наукові роботи подаються у друкованому вигляді та на електронному носії (додаток 1). У відомостях про авторів (додаток 2) обов’язково вказувати електронну адресу та телефон учасника.

Для участі у ІІ турі Конкурсу необхідно до 15 лютого 2022 року:

зареєструватися у онлайн-формі (у формі прикріплюється скан-копія відомостей про автора та наукового керівника наукової роботи з усіма необхідними підписами та печаткою у форматі «.pdf», назва файлу – шифр.pdf);
– на e-mail оргкомітету надіслати наукову роботу у форматі «.doc», назва файлу – шифр.doc)
– на поштову адресу оргкомітету надіслати: у окремому конверті під шифром роботи підшиту наукову роботу у друкованому вигляді та на електронному носії (CD-диск або інший носій); в окремому другому конверті під шифром роботи відомості про автора та наукового керівника наукової роботи з усіма необхідними підписами та печаткою, а також за наявності копії наукових публікацій та актів впровадження результатів роботи. Закритий конверт із відомостями про автора та наукового керівника, а також копіями публікацій та актів впровадження вкладається у конверт з роботою.

Терміни проведення конкурсу:

– відправка робіт до 15.02.2022 р. (за поштовим штемпелем);
– рецензування робіт (до 13.03.2022 р.). Критерії оцінювання наведені у додатку 3. За рішенням галузевої конкурсної комісії визначаються наукові роботи, автори яких запрошуються на підсумкову науково-практичну відеоконференцію. Всі наукові роботи будуть перевірені на наявність запозичень і при порушенні академічної доброчесності будуть відхилені від участі у Конкурсі;
– оприлюднення результатів рецензування (не пізніше 24.03.2022 р.). На нашому сайті буде оприлюднено: рейтинговий список наукових робіт; списки запрошених для участі у відеоконференції та їхні наукові роботи; рецензії на наукові роботи;
– захист наукових робіт у форматі підсумкової науково-практичної відеоконференції (07.04.2022 р.).

Контакти оргкомітету:

Поштова адреса:

Галузева конкурсна комісія за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія»,
кафедра біотехнології і мікробіології,
Національний університет харчових технологій,
вул. Володимирська 68,
м. Київ-33,
01601

Контактна особа

Красінько Вікторія Олегівна, заступник завідувача кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ
E-mail: krasinkoVO@nuft.edu.ua
Телефони: (044)-287-98-30, 095-550-14-10

Лист-запрошення