Н У Х Т

Навчально-науковий інститут економіки і управління

Логотип ННІ ЕіУ НУХТ

Навчально-науковий інститут економіки і управління – структурний підрозділ Національного університету харчових технологій, який здійснює навчання студентів за престижними, затребуваними ринком праці спеціальностями (освітніми програмами, спеціалізаціями).

Підготовка висококваліфікованих  фахівців  економічного  профілю в нашому університеті  здійснюється вже понад 85 років. Випускники з економіки підприємств, фінансів, банківської справи та страхування, обліку і оподаткування, маркетингу, менеджменту, управління персоналом, логістики, реклами та зв’язків з громадськістю, підприємництва, міжнародних економічних відносин завжди користуються підвищеною увагою роботодавців та стабільно високим попитом на ринку праці.

Інститут економіки і управління орієнтований на підготовку висококонкурентних фахівців, які володіють глибокими фаховими знаннями, мають безперервну комп’ютерну підготовку протягом всього періоду навчання та вільно володіють іноземною мовою.


Студенти нашого інституту можуть обрати навчання за відповідною спеціальністю англійською мовою дивитись

Навчальні плани спеціальностей Навчально-наукового інституту економіки і управління насичені найсучаснішими дисциплінами, вивчення яких забезпечує студентів знаннями з питань ефективності використання нових і традиційних форм господарювання, підвищення ефективності управління у відповідній сфері з урахуванням передового вітчизняного та закордонного досвіду. Задля поліпшення якості навчання студентів в ННІ ЕіУ регулярно вводяться нові дисципліни, які відповідають сучасним тенденціям розвитку ринку, поліпшується матеріально-технічна база. Для забезпечення відповідності кваліфікації наших випусників потребам роботодавців у співпраці з ними розроблено сертифіковані програми формування сучасних бізнес­компетенцій, які інтегровано у навчальні плани підготовки студентів усіх спеціальностей нашого інституту. Такі підходи до навчання забезпечують успішне працевлаштування випускників інституту ЕіУ.

Студенти проходять практику та стажування на провідних підприємствах харчової промисловості, у банківських установах, страхових компаніях, рекламних та кадрових агенціях, торговельних компаніях, туристичних агенціях, компаніях ресторанного бізнесу, державних органах та установах. Високий рівень володіння іноземними мовами дає можливість зміцнювати та поглиблювати міжнародні зв’язки. Студенти та викладачі беруть участь у міжнародних конференціях, проходять стажування та підтримують професійні зв’язки з провідними університетами США, Канади, Франції, Німеччини, Польщі, Болгарії, набуваючи наукового досвіду та удосконалюючи знання з іноземних мов.

Усі бажаючі можуть отримати другий диплом одного з університетів Європейського Союзу.

Навчання в ННІ ЕіУ здійснюється за денною та заочно-дистанційною формами за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр», «доктор філософії».

Випускники ННІЕіУ успішно працюють на керівних посадах підприємств різних сфер та галузей економіки України, в банківських установах, організаціях фінансового ринку, торговельних підприємств, рекламних, PR-агенціях, сфері управління людськими ресурсами, Кабінеті Міністрів України, Верховній Раді України та інших державних установах.

Ми завжди пишаємося успіхами своїх вихованців та чекаємо
на нове поповнення талановитої молоді!

 Контактна інформація
01601, м. Київ, вул. Володимирська 68,
корп. "В", ауд. 203, 312


на сайт інституту

 

ПОЛОЖЕННЯ про НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ Дивитись

Електронний розклад занять перейти

Остання зміна: 30 червня 2020

Навчально-науковий інститут економіки та управління здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями «Бакалавр» і «Магістр», науковими ступенями «Доктор філософії» та «Доктор наук». Навчальний процес організований за наступними освітніми програмами:

Бакалавр

Код Спеціальність Освітня програма Форма навчання
051 Економіка Економіка підприємства Денна і заочна (дистанційна)
051 Економіка Економіка та правове забезпечення бізнесу Денна і заочна (дистанційна)
061 Журналістика Реклама та зв'язки з громадськістю Денна
071 Облік і оподаткування Облік і аудит Денна і заочна (дистанційна)
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування Денна і заочна (дистанційна)
073 Менеджмент Менеджмент Денна і заочна (дистанційна)
073 Менеджмент Менеджмент персоналу Денна і заочна (дистанційна)
075 Маркетинг Маркетинг Денна і заочна (дистанційна)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Денна і заочна (дистанційна)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Цифрові бізнес-технології в підприємництві Денна
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка Денна

Магістр

Код Спеціальність Освітня програма Форма навчання
051 Економіка Економіка підприємства Денна і заочна
061 Журналістика Реклама та зв'язки з громадськістю Денна
071 Облік і оподаткування Облік і аудит Денна і заочна
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування Денна і заочна
073 Менеджмент Менеджмент персоналу Денна і заочна
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування Денна і заочна
075 Маркетинг Маркетинг Денна і заочна
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Денна і заочна
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка Денна і заочна

Доктор філософії

Код Спеціальність Форма навчання
051 Економіка Денна, заочна
073 Менеджмент Денна, заочна
075 Маркетинг Денна, заочна

Доктор наук

Код Спеціальність Форма навчання
051 Економіка Денна
073 Менеджмент Денна
075 Маркетинг Денна

 

 

КАТАЛОГ дисциплін вільного вибору 
на 2022 - 2023 навчальний рік

Дисципліни вільного вибору каталогу ННІ економіки і управління

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

Інформаційні війни 


Лідерство та репутація


Міжнародні стандарти моніторингу та оцінки проєктної діяльності (англійською мовою) (1)


Основи ділової документації та спілкування іноземною мовою


Продовольча безпека


Сталий економічний розвиток


Стратегічний управлінський облік


Стратегія виходу на міжнародні ринки


Торгівля цінними паперами


 

освітній ступінь «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

Аналіз та обґрунтування бізнес-проєктів 


Екологічна та ресурсна економіка


Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної діяльності


Креативний розвиток персоналу підприємств


Моделі та технології адміністративного менеджменту


Поведінкові засади прийняття маркетингових рішень


Результативність бізнесу


Соціально-економічна безпека суб'єктів господарювання


Управління інтелектуальним капіталом


спеціальність 051 «Економіка»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Економіка підприємства»

 

2 курс

 

Аналіз та оцінка бізнес-інформації


Екологічне право


Економіка зеленого бізнесу


Економіка природокористування


Економічна статистика


Статистика


 

 

3 курс

 

Ділова англійська мова 2


Ділова німецька мова 2


Ділове спілкування іноземною мовою 2


Ділове спілкування німецькою мовою 2


Економічна безпека


Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами


Основи проведення економічних досліджень


Соціально-економічна політика


Страхування


Трудове право


 

4 курс

 

Аналіз фінансової звітності


Англійська мова для спеціальних цілей


Глобальна економіка


Економіка і організація агропромислових формувань


Економіка малого та середнього бізнесу


Економіка міст


Економіка послуг


Економіка ринків і організацій


Економічна безпека


Захист прав споживачів


Німецька мова для спеціальних цілей


Організація виробництва, планування і контроль


Основи проведення економічних досліджень


Практичний курс англійської мови


Практичний курс німецької мови


Соціально-економічне прогнозування


 

освітньо-професійна програма «Економіка та правове забезпечення бізнесу»

 

2 курс

 

 

 Аналіз та оцінка бізнес-інормації


 Державне та регіональне управління


 Екологічне право


 Економіка зеленого бізнесу


 Економіка природокористування


 Економічна статистика


 Захист прав споживачів


 Інформаційне право


 Контрактні відносини та договірне право


 Міжнародна економіка


 Особиста та майнова безпека підприємця


 Римське право


 Статистика


 Судові та правоохоронні органи України


 Філософія


 

3 курс

 

 Бухгалтерський облік і аудит


 Ділова англійська мова 2


 Ділова німецька мова 2 


 Ділове спілкування іноземною мовою 2


 Ділове спілкування німецькою мовою 2


 Економічна безпека


 Захист прав споживачів


 Інноваційне підприємництво та управління стартап пректами


 Інформаційне забезпечення бізнесу


 Інформаційні системи та технології в економіці


 Комерційне право


 Контрактні відносини та договірне право


 Основи проведення економічних досліджень


 Трудове право


 Управління матеріальними ресурсами та витратами


 Ціноутворення


 

 

 

4 курс

 

 Адміністративний процес


 Аналіз фінансової звітності


 Глобальна економіка


 Економічна безпека


 Захист прав споживачів


 Інноваційне підприємництво та управління стартап пректами


 Інформаційне забезпечення бізнесу


 Інформаційні системи та технології в економіці


 Конституційне і адміністративне право


 Конституційне право


 Міжнародне приватне право


 Організація виробництва, планування і контроль


 Основи проведення економічних досліджень


 Оцінка вартості бізнесу


 Потенціал і розвиток підприємства


 

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Економіка підприємства»

 

1 курс

 

Аудит фінансової звітності                                                                               ВК 3.1


Корпоративне перетворення та трансформація бізнесу                          ВК 3.2


Економіка росту і розвитку галузевих ринків                                              ВК 3.3


Формування інвестиційного портфелю                                                         ВК 3.4


Політика та економіка безпеки бізнесу                                                         ВК 3.5


Управління захистом комерційної таємниці                                                 ВК 3.6 


Створення власного бізнесу: від ідеї до успіху                                            ВК 3.7


Інтелектуальна власність: торгові секрети                                                   ВК 3.8


Фінансово-економічна безпека бізнесу                                                        ВК 3.9


 

2 курс

 

 Інтелектуальна власність: торгові секрети


 Створення власного бізнесу від ідеї до успіху


 Управління захистом комерційної таємниці


 

спеціальність 061 «Журналістика»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Реклама та зв’язки з громадськістю»

 

2 курс

 

 Загальні технології харчового виробництва (Системи технологій) 


 Комерційна дипломатія  


 Менеджмент


 Мотивація покупців


 Поведінка споживачів


 Системи технологій


 

 

3 курс

 

 Ділова англійська мова 2


 Ділова німецька мова 2 


 Ділове спілкування іноземною мовою 2


 Ділове спілкування німецькою мовою 2


 Мотивація покупців


 Основи підприємницької діяльності


 Підприємництво та обґрунтування бізнес-проєктів


 Поведінка споживачів


 

4 курс

 

 Організація рекламної діяльності


 Організація рекламної та PR-кампанії


 Організація роботи рекламної та PR-агенції


 Основи бізнес-планування


 Планування рекламної та PR-діяльності


 Стратегічний маркетинг


 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Реклама та зв’язки з громадськістю»

 

1 курс

 

 Інвестування                                                                         ВК 3.1


 Біржова торгівля                                                                  ВК 3.2


 Комерційна дипломатія                                                     ВК 3.3


 Управління якістю                                                                ВК 4.1


 Оцінка ринку та конкурентного оточення                      ВК 4.2


 

2 курс

 

 Комерційна дипломатія


 Креативність у підприємницькій діяльності


 Методологія дослідження соціальних комунікацій


 Методологія наукових досліджень 


 Політконсалтинг та виборчі технології


 

 

 

спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Облік і аудит»

 

2 курс

 

Облік на підприємствах малого бізнесу


Облікова політика підприємства


 

 

3 курс

 

Бізнес комунікації


Бухгалтерський облік в бюджетних установах


Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності


Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу


Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах


Диджитал-облік в бюджетних установах


Ділова англійська мова 2


Ділова німецька мова 2


Ділове спілкування іноземною мовою 2


Ділове спілкування німецькою мовою 2


Інформаційні системи в аналітичних розрахунках


Інформаційні системи і технології в обліку та аналізі


Корпоративне право


Міжнародний маркетинг


Особивості обліку суб'єктів малого бізнесу


Правове регулювання бухгалтерського обліку за кордоном


Сучасна європейська культура і глобалізація


Фінансовий облік у зарубіжних країнах


Фінансові ризики


 

4 курс

 

Бухгалтерський облік в корпоративному бізнесі


Бюджетування і калькулювання в бізнесі


Диджитал-облік в корпоративному бізнесі


Комерційне і торгове право


Управлінський облік


 

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Облік і аудит»

 

1 курс

 

 Професійна етика та соціальна відповідальність бухгалтера, аудитора               ВК 3.1 


 Міжнародні стандарти професійної етики бухгалтерів                                             ВК 3.2


 Обліково-аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності                  ВК 4.1


 Облік і оподаткування міжнародних операцій                                                             ВК 4.2


 Обліково-аналітичне забезпечення захисту прав суб'єктів господарювання      ВК 5.1


 Електронна звітність підприємства                                                                                ВК 5.2


 

2 курс

 

 Концепції корпоративної звітності 


 Обліково-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень


 

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

2 курс

 

 Економічний аналіз


 Електронний бізнес


 Методика розв’язування економічних задач


 Платіжні системи


 Ринок фінансових послуг


 Фiнансовi ринки та iнститути


  

 

3 курс

 

 Банківська справа


 Бухгалтерський облiк IІ (Фінансовий облік) 


 Бухгалтерський облiк у промисловостi


 Ділова англійська мова 2


 Ділова німецька мова 2


 Ділове спілкування іноземною мовою 2


 Ділове спілкування німецькою мовою 2


 Інвестиційна діяльність


 Малий бізнес


 Міжнародна економіка


 Податкова система


 Світова фінансова система


 Сучасна європейська культура і глобалізація


 

4 курс

 

 Міжнародні фінанси


 Оподаткування малого і середнього бізнесу


 Фінанси АПК


 Фінанси страхових організацій


 Фінансова звітність та управлінські рішення


 Фінансовий контролінг


 

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

1 курс

 

Податковий менеджмент                                                    ВК 3.1


Актуальні питання фінансової науки                                ВК 3.2


Банківське регулювання та нагляд                                   ВК 3.3


Бюджетний менеджмент                                                    ВК 4.1


Фінанси підприємств харчової промисловості              ВК 4.2


Податкове адміністрування                                               ВК 4.3


 

2 курс

 

Глобальна економіка


Казначейська справа


Корпоративна соціальна відповідальність в фінансовій сфері


Управлiння фiнансовою безпекою


Управління фінансовою санацією підприємства


Цінні папери та фондовий ринок


спеціальність 073 «Менеджмент»

 

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Менеджмент»

 

3 курс

 

Бізнес-аналіз підприємства


Ділова англійська мова 2


Ділова німецька мова 2


Ділове спілкування іноземною мовою 2


Ділове спілкування німецькою мовою 2


Комерційна логістика


Комп'ютеризація економічних розрахунків в управлінні


Митне регулювання


Міжнародний фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності


Сучасна європейська культура і глобалізація


Транспортна логістика та сучасні технології транспортування


Управління конкурентоспроможністю підприємств


Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності


Управлінські ризики та методи їх вимірювання


Функціональна логістика


 

4 курс

 

Англійська мова для спеціальних цілей


Конкуренція в зовнішньоекономічній діяльності


Контролінг


Логістика послуг


Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції


Німецька мова для спеціальних цілей


Обгрунтування та експертиза бізнес-проектів


Політологія


Практичний курс англійської мови


Практичний курс німецької мови


Стратегічний аналіз в управлінні


 

 

 

освітньо-професійна програма «Менеджмент персоналу»

 

2 курс

 

Клієноорієнтованість бізнесу


Міграційна політика


Підприємництво та соціальні проєкти 


Сучасні демографічні процеси


 

3 курс

 

Бізнес-етика та корпоративна культура


Бюджетування та контролінг


Ділова англійська мова 2


Ділова німецька мова 2


Ділове спілкування іноземною мовою 2


Ділове спілкування німецькою мовою 2


Командоутворення та управління конфліктами


Основи психодіагностики для HR


Психологія професійної діяльності HR


Соціально-економічна безпека


Сучасна європейська культура і глобалізація


 

4 курс

 

Англійська мова для спеціальних цілей


Аудит і сертифікація персоналу


Іміджологія


Німецька мова для спеціальних цілей


Політологія


Практичний курс англійської мови


Практичний курс німецької мови


Професійна орієнтація


Фізіологія праці та ергономіка


 

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування»

 

1 курс

 

 Антикризовий менеджмент та санаційне управління                                                                    ВК 33.1


 Тактика та стратегія забезпечення сталого розвитку організацій та підприємств                 ВК 3.2


 Обгрунтування стратегічних рішень                                                                                                   ВК 3.3


 Корпоративна соціальна відповідальність                                                                                        ВК 4.1


 Соціально відповідальне управління                                                                                                  ВК 4.2


 Управління узгодженим розвитком                                                                                                    ВК 4.3


 Управління змінами                                                                                                                                ВК 5.1


 Інноваційне та креативне проектування управлінської діяльності в умовах ризику              ВК 5.2


 Управління в умовах невизначеності                                                                                                 ВК 5.3


 
освітньо-професійна програма «Менеджмент персоналу»

 

1 курс

 

 Інноваційні технології менеджменту персоналу                                                   ВК 3.1


 Міжнародна та порівняльна практика менеджменту персоналу                      ВК 3.2


 Пілотні HR-проєкти                                                                                                       ВК 3.3


 Технології працевлаштування в умовах посиленої конкуренції                         ВК 3.4


 Ризики менеджменту персоналу бізнес-організацій                                           ВК 5.1


 Управління змінами                                                                                                      ВК 5.2


 Маркетинг персоналу та HR-брендинг                                                                    ВК 5.3


 Репутаційний менеджмент                                                                                         ВК 5.4


 Соціальне адміністрування                                                                                         ВК 4.1


 Право соціального забезпечення та соціальна політика                                     ВК 4.2


 Наукова комунікація                                                                                                     ВК 4.3


 Психологія софт скіллз в менеджменті персоналу                                               ВК 4.4


 

2 курс

 

 Маркетинг персоналу та HR-брендинг


 Психологія лідерства


 Репутаційний менеджмент


спеціальність 075 «Маркетинг»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Маркетинг»

 

2 курс

 

Бухгалтерський облік


Зовнішньоекономічна діяльність підприємства


Менеджмент персоналу


Міжнародна економіка


Персонал-технології


Фінанси, гроші і кредит


 

3 курс

 

Marketplaces в організації онлайн-торгівлі


Ділова англійська мова 2


Ділова німецька мова 2


Ділове спілкування іноземною мовою 2


Ділове спілкування німецькою мовою 2


Економетрика в маркетингу


Електронна комерція


Комерційна діяльність


Комерційна логістика


Креатив в рекламі та PR


Логістика


Маркетингові електронні системи


Організація виробничої і маркетингової діяльності


Паблік рилейшнз


Підприємництво та обґрунтування бізнес-проєктів


Тендерна політика підприємства


Управління конкурентоспроможністю підприємств


 

4 курс

 

Англійська мова для спеціальних цілей


Брендинг


Міжнародний маркетинг


Німецька мова для спеціальних цілей


Організація торгівлі


Основи біржової діяльності


Практичний курс англійської мови


Практичний курс німецької мови


 

 

освітній ступінь «МАГІСТР

освітньо-професійна програма «Маркетинг»

 

1 курс

 

 Digital marketing                     ВК 3.1


 CRM                                          ВК 3.2


 Іміджелогія                             ВК 3.3


 Інвестиційна діяльність        ВК 3.4


 Біржова торгівля                    ВК 3.5


 

2 курс

 

 Сучасні концепції маркетингу


 Товарна інноваційна політика


спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

2 курс

 

Інтернет-трейдинг


Менеджмент персоналу


Он-лайн торгівля


Персонал-технології


 

3 курс

 

Marketplaces в організації он-лайн торгівлі


Бенчмаркінг


Ділова англійська мова 2


Ділова німецька мова 2


Ділове спілкування іноземною мовою 2


Ділове спілкування німецькою мовою 2


Захист прав споживачів


Інвестиційна діяльність


Інтернет-продажі в В2В секторі


Нормативне забезпечення торговельної діяльності


Організація виробничої та комерційної діяльності


Планування виробничої та комерційної діяльності


Проєктний аналіз


Управління конкурентоспроможністю підприємств


 

4 курс

 

 Public relations


 Англійська мова для спеціальних цілей


 Комерційна логістика


 Логістика 


 Німецька мова для спеціальних цілей


 Основи клірингової діяльності


 Посередницькі операції на ринку біржових послуг 


 Практичний курс англійської мови 


 Практичний курс німецької мови 


 Соціально відповідальне підприємництво 


 Торговельні переговори та комерційна дипломатія 


 Ціноутворення та управління ціновою політикою 


 

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

1 курс

 

 Мерчандайзинг                   ВК 3.1


 Міжнародна торгівля         ВК 3.2


 Біржова торгівля                 ВК 3.3


 Іміджелогія                           ВК 3.4


 Експертиза товарів             ВК 3.5


 

2 курс

 

 Аналiз бiржовоi дiяльностi


 Інфраструктура біржового ринку


 Продовольча безпека


спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка»

 

2 курс

 

Ділова англійська мова 1


Ділове спілкування іноземною мовою 1


 

 

3 курс

 

Ділова іноземна мова 2


Ділова німецька мова 2


Ділове спілкування німецькою мовою 2


Ділове спілкування іноземною мовою 2


Електронна комерція


Євроінтеграція та міжнародне публічне управління


Міжнародна інформаційна безпека


Міжнародна продовольча безпека


Міжнародний маркетинг


Ризики та економічна безпека в умовах глобалізації


Сучасні глобальні світові ринки


Транснаціоналізація світової економіки


 

4 курс

 

PR-технології в економіці


Англійська мова для спеціальних цілей


Експортна діяльність харчової промисловості


Єдина сільськогосподарська політика ЄС


Іноземна мова для спеціальних цілей


Міжнародна продовольча безпека


Міжнародні корпорації в світовій економіці


Міжнародні фінансові ринки


Німецька мова для спеціальних цілей


Практичний курс англійської мови


Практичний курс іноземної мови


Практичний курс німецької мови


Сучасні глобальні світові ринки


Україна в глобальній торгівлі


 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка»

 

1 курс

 

 Репутаційна економіка                                                     ВК 3.1


 Зовнішньоекономічні контракти                                    ВК 3.2


 Світова економічна кон'юнктура                                   ВК 4.1


 Міжнародні угоди                                                              ВК 4.2


 

2 курс

 

 Світовий агропродовольчий ринок


 Україна в міжнародних інтеграційних процесах


 

 

 Каталоги ДВВ ННІЕіУ за минулі навчальні роки перейти