Н У Х Т

Сайти НУХТ

 

Навчально-науковий інститут харчових технологій

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого

Навчально-науковий інститут економіки і управління

ФАКУЛЬТЕТИ

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем

Факультет біотехнології та екологічного контролю 

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу імені проф. В.Ф. Доценка

КАФЕДРИ

Кафедра біотехнології і мікробіології

Кафедра біотехнологіїї продуктів бродіння і виноробства

Кафедра вищої математики імені проф. Можара В.І.

Кафедра готельно-ресторанної справи

Кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Кафедра експертизи харчових продуктів

Кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Кафедра електропостачання та енергоменеджменту

Кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Кафедра міжнародної економіки

Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Кафедра технології консервування

Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Кафедра технології зберігання і переробки зерна

Кафедра технології молока і молочних продуктів

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Кафедра технології оздоровчих продуктів

Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Кафедра туристичного та готельного бізнесу

Кафедра харчової хімії

Кафедра фізики

Кафедра фізичного виховання

КОЛЕДЖІ 

Вінницький фаховий коледж НУХТ

Кам’янець-Подільський фаховий коледж харчової промисловості НУХТ

Київський фаховий коледж ресторанного господарства НУХТ

Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості НУХТ

Свалявський технічний фаховий коледж НУХТ

Волинський фаховий коледж НУХТ

Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму НУХТ

Полтавський фаховий коледж НУХТ

Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу НУХТ

Смілянський технологічний фаховий коледж НУХТ

Сумський фаховий коледж НУХТ

ІНСТИТУТИ

Інститут післядипломної освіти (Київ)

Інститут післядипломної освіти (Одеса)

ФІЛІЇ НУХТ

Кам’янець-Подільська філія Національного університету харчових технологій

Львівська філія Національного університету харчових технологій

Полтавська філія Національного університету харчових технологій

Філія Національного університету харчових технологій у м. Львові 

Смілянська філія Національного університету харчових технологій

Сумська філія Національного університету харчових технологій

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Бібліотека

Відділ дистанційного навчання 

Підготовче відділення  

Редакційно-видавничий центр

АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ВИННОМУ ТА ГАСТРОНОМІЧНОМУ ТУРИЗМУ