Н У Х Т

Програми практик

logoНавчально-науковий інститут харчових технологій

 

Технології оздоровчих продуктів

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо- професійної програми «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо -професійної програми «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» денної та заочної форм навчання

 

Технології зберігання і переробки зерна

ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньої-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології зберігання і переробки зерна» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ на підприємствах по зберіганню і переробці зерна здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології зберігання і переробки зерна» денної та заочної форм навчання

 

Технології зберігання, консервування і переробки молока

ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології зберігання, консервування та переробки молока» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології зберігання, консервування та переробки молока» денної та заочної форм навчання

logoНавчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. академіка І.С. Гулого

 

Прикладна механіка

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» денної та заочної форм навчання

 

Галузеве машинобудування

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Інжиніринг харчових виробництв» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Інжиніринг пакувальних та поліграфічних виробництв» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Інжиніринг харчових виробництв» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Інжиніринг пакувальних та поліграфічних виробництв» денної та заочної форм навчання

 

Енергетичне машинобудування

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» освітньо-професійної програми «Холодильні техніка та технології» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» освітньо-професійної програми «Холодильні техніка та технології» денної та заочної форм навчання

 

Теплоенергетика

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 144 «Теплоенергетика» освітньо-професійної програми «Теплоенергетика та енергоефективні технології» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 144 «Теплоенергетика» освітньо-професійної програми «Теплоенергетика та енергоефективні технології» денної та заочної форм навчання

logoНавчально-науковий інститут економіки і управління

 

Економіка

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми «Економіка та правове забезпечення бізнесу» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми «Економіка та правове забезпечення бізнесу» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання


ПРОГРАМА КОМЕРЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання

 

Міжнародна економіка

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК здобувачів ІV курсу спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» освітнього ступеня «Бакалавр»


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК здобувачів освітнього ступеня «Магістр» ІІ курсу спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка»

 

Фінанси, банківська справа та страхування

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання

 

Облік і оподаткування

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання

 

Менеджмент

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент персоналу» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент персоналу» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент персоналу» денної та заочної форм навчання

logoФакультет автоматизації і комп’ютерних систем

logoФакультет біотехнології та екологічного контролю

 

Біотехнології та біоінженерія

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньої-професійної програми «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна» денної форми навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньої-професійної програми «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна» заочної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньої-професійної програми «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна» заочної форми навчання


logoФакультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

 

Готельно-ресторанна справа

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» 1 курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» 2 курсу спеціальності 241«Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання