Н У Х Т

Самоврядування

Голова студентської ради НУХТ

Голова студентської ради НУХТ
Усенко Станіслав Артурович


 

Цiкавим i змiстовним є життя студентiв унiверситету. Глибокi знання, набутi на лекцiях i практичних заняттях, дають їм можливiсть брати участь в наукових конференцiях, конкурсах та олiмпiадах i досягати вагомих результатiв.

Сьогоднi в унiверситетi активно розвивається студентське самоврядування. Студенти самостiйно вирiшують багато соцiальних питань. Їхнiми силами пiдтримується порядок i дисциплiна на територiї студмiстечка i здiйснюється управлiння гуртожитками. Щорiчно студентськi будiвельнi загони ремонтують гуртожитки i навчальнi корпуси, облаштовують територiю унiверситету.

Самоврядування – суттєва ознака демократичного, громадянського суспільства, що знаходить втілення у гарантованому державою праві і реальній спроможності громадян шляхом об’єднання своїх зусиль самостійно і відповідально вирішувати питання власної життєдіяльності у межах визначених повноважень і наявних ресурсів.

Студентське самоврядування в НУХТ є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень. Це самостійна громадська діяльність студентів, метою якої є забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, захист їх прав, створення належних умов для навчання, відпочинку, проживання у гуртожитках, залучення студентів до вирішення завдань, що стоять перед колективом університету, участь в управлінні ним, розкриття задатків і здібностей у молодих людей, формування у них навиків організаторської і виховної роботи в трудових колективах.

За вiдмiнне навчання i активну участь у громадському життi багато студентiв вiдзначенi iменними стипендiями, подяками ректора та iншими нагородами.

Голови студентської ради НУХТ:

 1. Ковшар Ірина (2021-2022)
 2. Висоцький Олександр (2018-2021)
 3. Ярош Наталія (2016-2018);
 4. Чикезов Віталій (2015-2016);
 5. Мирона Анна Сергіївна (2014-2015);
 6. Лескович Марія Олексіївна (2013-2014);
 7. Мартищенко Віталій Сергійович (2011-2013);
 8. Демченко Валерій Андрійович (2008-2011);
 9. Богатирьов Василь Сергійович (2006-2008);
 10. Ткачук Юрій Михайлович (2003-2006);
 11. Позняковський Сергій Володимирович (2002-2003);
 12. Бойко Володимир Олександрович (2000-2002);
 13. Бондар Ігор Петрович (1999-2000).
 • image

  Усенко Станіслав Артурович

  Голова студентської ради університету

  БТЕК

 • image

  Козаченко Єлизавета Ігорівна

  Заступник голови студентської ради університету

  ННІЕіУ

 • image

  Яровенко Юлія Леонідівна

  секретар студентської ради НУХТ

  ННІЕіУ

 • image

  Гулевата Ірина Юріївна

  Голова наукового сектора університету

 • image

  Коротка Юлія Тарасівна

  Голова профорієнтаційного сектору університету

 • image

  Малишок Ілля Олександрович

  Голова інформаційного сектору НУХТ

  ННІХТ

 • image

  Мариненко Олександр Віталійович

  Голова благодійного сектору університету

  АКС

 • image

  Корецька Єлизавета Микитівна

  Голова культурно-просвітницького сектору університету

 • image

  Спересенко Богдан Олександрович

  Голова спортивного сектору НУХТ

 • image

  Курапова Ірина Сергіївна

  В.о голови студентського містечка НУХТ

 • image

  Овчаренко Катерина Сергіївна

  Голова студентської ради факультету БТЕК

 • image

  Ткачук Ірина Іванівна

  Голова студентської ради факультету ГРТБ імені проф. В.Ф. Доценка

 • image

  Стойка Анастасія Олександрівна

  Голова студентської ради ННІЕіУ

 • image

  Клішин Микита Андрійович

  Голова студентської ради ННІ ХТ

 • image

  Сірик Олександра Віталіївна

  Голова студентської ради факультету АКС

 • image

  Кучеренко Юлія Олександрівна

  Голова студентської ради ННІТІ