Н У Х Т

Директор інституту харчових технологій

Оксана Валер’янівна <br />Кочубей-Литвиненко
Оксана Валер’янівна
Кочубей-Литвиненко
доцент, кандидат технічних наук

Навчально-науковий інститут харчових технологій є структурним підрозділом Національного університету харчових технологій, відлік його історії розпочато 1 липня 2016 року. Він заснований на базі чотирьох потужних технологічних факультетів Університету, які мають багаторічний досвід підготовки фахівців харчової промисловості, а саме: технології хлібопекарських і кондитерських виробництв; технології бродильних, консервних виробництв та екологічного контролю; технології м'ясо-молочних та парфумерно-косметичних продуктів; технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи.

В Навчально-науковому інституті харчових технологій здобувають освіту фахівці зі спеціальностей 161 «Хімічні технології та інженерія» та 181 «Харчові технології» за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії», а також зі спеціальності 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою «Якість, стандартизація та сертифікація» за освітнім ступенем «Магістр».

В ННІХТ здійснюється підготовка фахівців за такими формами навчання – денна, денна (скорочений термін навчання), заочна (дистанційна), заочна (скорочений термін навчання). Підготовка здійснюється як на основі державного замовлення, так й за контрактом з юридичними і фізичними особами.

Освітній ступінь «Бакалавр» зі спеціальностей:

161 «Хімічні технології та інженерія» за освітньою програмою:

 • «Хімічні технології».

181 «Харчові технології» включає такі освітні програми:

 • «Харчові технології та інженерія»;
 • «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції».

Освітній ступінь «Магістр» зі спеціальностей:

161 «Хімічні технології та інженерія» за освітньою програмою:

 • «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів».

181 «Харчові технології» включає такі освітні програми:

 • Технології цукру та полісахаридів;
 • Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів;
 • Технології органічних харчових продуктів;
 • Технології продуктів бродіння і виноробства;
 • Технології зберігання, консервування та переробки м'яса;
 • Технології зберігання, консервування та переробки молока;
 • Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів;
 • Технології зберігання і переробки зерна;
 • Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення;
 • Технології зберігання, консервування та переробки плодів та овочів;
 • Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів;
 • Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв;
 • Технологічна експертиза та безпека харчової продукції;
 • Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів.

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою:

 • «Якість, стандартизація та сертифікація».

Впровадження новітніх технологій і входження України у світове співтовариство потребують кваліфікованих фахівців з вищою освітою. Ключовою фігурою сучасного виробництва стає висококваліфікований технолог, без якого підприємство працювати не може. Отже, можна бути впевненим, що наші випускники неодмінно знайдуть престижну високооплачувану роботу після завершення навчання в університеті.

Прагнення України стати потужним гравцем на світовому і європейському ринках, зокрема щодо реалізації харчової продукції, харчових добавок та косметичних засобів, вимагає не тільки впровадження передових технологій та устаткування, дотримання систем якості та безпечності продукції, але й не останнє місце у переліку завдань усебічної інтеграції займає якісна підготовка фахівців, які б могли продемонструвати потенційному працедавцеві відповідний рівень компетентності, обізнаність з останніми технологічними новаціями, готовність до інтеграції у виробничий процес у різних сферах промисловості, зрілість і відповідальність за раціональне прийняття професійних рішень в робочих умовах.

Виходячи з основних принципів формування сучасної моделі фахівця, високий рівень підготовки вітчизняних фахівців може бути реалізований, перш за все, на основі навчальних планів і програм, інтегрованих із навчальними програмами провідних європейських університетів харчового профілю. Тому, зберігаючи та розвиваючи позитивний досвід вітчизняної освіти, Навчально-науковий інститут харчових технологій сприймає і запроваджує кращі світові стандарти підготовки фахівців. Підготовка фахівців за освітніми ступенями «Бакалавр» та «Магістр» зі спеціальностей «Харчові технології» та «Хімічні технології та інженерія» здійснюється за новими навчальними планами, які враховують вимоги закону України «Про вищу освіту» та досвід передових європейських закладів вищої освіти, зокрема Мюнхенського технічного університету, Віденського університету природних ресурсів та природничих наук, Вагенінгенського університету, Політехнічного університету Мадриду, Копенгагенського університету, Каунаського технологічних університету, Берлінського університету прикладних наук та інш., і забезпечують академічну мобільність студентів, створюють умови для всебічного розвитку майбутніх фахівців.

Основою сучасного фахівця є практична підготовка. Для успішного пошуку застосування своїх знань та навичок варто перевірити їх в умовах виробництва. Студенти Навчально-наукового інституту харчових технологій мають можливість ознайомитися із сучасними технологіями та обладнанням на базових підприємствах харчової та хімічної промисловості. Під час проходження ознайомлювально-виробничої, технологічної та переддипломної практик студенти розширюють свої теоретичні знання, переймають досвід інженерно-технічних працівників, вчаться аналізувати технологічні ситуації, здійснюють експертну оцінку якості і безпечності сировини та готової продукції; вчаться приймати самостійні рішення у виробничих умовах тощо. З метою постійного удосконалення практичної і наукової підготовки майбутніх фахівців та зміцнення зв’язків з виробництвом регулярно організовуються зустрічі з провідними вченими і представниками промисловості.

Якісній підготовці майбутніх фахівців сприяють висококваліфіковані викладачі: професори, доктори технічних наук; доценти, кандидати технічних наук.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру і плідно працюють на посадах керівників харчових, хімічних, фармацевтичних та косметичних підприємств різних форм власності, установ та організацій; головних фахівців – керівників та технічних керівників виробничих підрозділів підприємств (головного інженера, головного технолога, головного експерта з харчових добавок, провідного фахівця з контролю якості, начальника зміни, цеху, завідувача виробництвом, завідувача лабораторії, технолога цеху, майстра, інженера-хіміка тощо); у комерційних структурах з виробництва і реалізації заквашувальних препаратів, харчових добавок, косметичних засобів та ін.; у науково-дослідних і проектних організаціях, а також закладах вищої освіти.

Кредо нашого Навчально-наукового інституту харчових технологій – готувати фахівців-лідерів. Ми прагнемо розкривати й розвивати потенціал наших студентів для формування здатності вирішувати складні задачі, досягати особистого успіху і фінансової незалежності; готуємо їх до реальних дій на основі професійної компетентності; формуємо уміння ефективно використовувати у трудовій сфері інформаційні технології; залучаємо до науково-дослідної роботи.

В Інституті створені сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу, пошуку обдарованої молоді, реалізації творчої особистості. Велика увага приділяється організації і проведенню університетських вечорів, конкурсів, спортивних змагань, волонтерських заходів тощо, на яких кожен студент може продемонструвати свої здібності та розкрити таланти.

У спортивному комплексі, що є одним із найкращих у м. Києві, студенти мають усі можливості для підвищення своєї майстерності в секціях з міні-футболу, баскетболу, волейболу, плавання, настільного тенісу та інших видів спорту.

Шановні вступники! Навчально-науковий інститут харчових технологій чекає на своїх майбутніх студентів – цілеспрямованих, з активною життєвою позицією, зацікавлених у майбутній професії!

 

Остання зміна: 23 липня 2021