Н У Х Т

Сертифікати про акредитацію - 2023

Сертифікат про акредитацію університету

Акредитація освітніх програм

Спеціальність 051 Економіка. Бакалавр (освітні програми "Економіка підприємства", "Економіка та правове забезпечення бізнесу")

Спеціальність 051 Економіка. Освітньо-професійна програма "Економіка підприємства". Магістр.

Спеціальність 061 Журналістика. Бакалавр (освітня програма "Реклама та зв'язки з громадськістю")

Спеціальність 061 Журналістика. Освітньо-професійна програма "Реклама та зв'язки з громадськістю". Магістр.

Спеціальність 071 Облік і оподаткування. Бакалавр (освітня програма "Облік і аудит")

Спеціальність 071 Облік і оподаткування. Освітньо-професійна програма "Облік і аудит". Магістр.

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Бакалавр (освітня програма "Фінанси, банківська справа та страхування")

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування". Магістр.

Спеціальність 073 Менеджмент. Бакалавр (освітні програми "Менеджмент", "Менеджмент персоналу")

Спеціальність 073 Менеджмент. Освітньо-професійна програма "Менеджмент персоналу". Магістр.

Спеціальність 075 Маркетинг. Бакалавр (освітня програма "Маркетинг")

Спеціальність 075 Маркетинг. Освітньо-професійна програма "Маркетинг". Магістр.

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Освітньо-професійна програма "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Бакалавр.

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Освітньо-професійна програма "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Магістр.

Спеціальність 101 Екологія. Бакалавр (освітня програма "Екологія та екоменеджмент")

Спеціальність 101 Екологія. Освітньо-професійна програма "Екологія та охорона навколишнього середовища". Магістр.

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки. Бакалавр (освітні програми "Інформаційні системи та штучний інтелект", "Комп’ютерні науки")

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки. Магістр (освітні програми "Інформаційні управляючі системи та технології", "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг")

Спеціальність 131 Прикладна механіка. Бакалавр (освітня програма "Прикладна механіка")

Спеціальність 131 Прикладна механіка. Освітньо-професійна програма "Прикладна механіка". Магістр.

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування. Бакалавр (освітня програма "Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв")

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування. Освітньо-професійна програма "Інжиніринг харчових виробництв". Магістр.

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування. Освітньо-професійна програма "Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв". Магістр.

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування. Освітньо-професійна програма "Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв". Магістр.

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування. Доктор філософії, освітньо-наукова програма "Машини та апарати харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв" (третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень)

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Бакалавр (освітня програма "Електротехніка та інформаційні технології")

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Освітньо-професійна програма "Електротехнічні системи електроспоживання". Магістр.

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Освітньо-наукова програма "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

Спеціальність 142 Енергетичне машинобудування. Бакалавр (освітня програма "Холодильні техніка та технології")

Спеціальність 142 Енергетичне машинобудування. Освітньо-професійна програма "Холодильні техніка та технології". Магістр.

Спеціальність 144 Теплоенергетика. Бакалавр (освітня програма "Теплоенергетика та енергоефективні технології")

Спеціальність 144 Теплоенергетика. Магістр (освітні програми "Енергетичний менеджмент та аудит", "Теплоенергетика та енергоефективні технології")

Спеціальність 144 Теплоенергетика. Освітньо-професійна програма "Теплоенергетика та енергоефективні технології". Магістр.

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Бакалавр (освітня програма "Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації")

Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Освітньо-професійна програма "Комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління". Магістр.

Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Освітньо-професійна програма "Інтелектуальні комп'ютерні системи керування". Магістр.

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія, освітня програма "Хімічна технологія". Бакалавр.

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія Освітньо-професійна програма "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів". Магістр.

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія. Бакалавр (освітня програма "Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна")

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія. Освітньо-професійна програма "Промислова біотехнологія". Магістр.

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія. Освітньо-професійна програма "Фармацевтична біотехнологія". Магістр.

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія. Освітньо-наукова програма "Біотехнології та біоінженерія". Доктор філософії (третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень акредитовано з визначенням "зразкова").

Спеціальність 181 Харчові технології. Бакалавр (освітні програми "Харчові технології та інженерія", "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції", "Технології харчування")

Спеціальність 181 Харчові технології. Магістр(освітні програми "Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв", "Технології цукру та полісахаридів", "Технології аюрведичних харчових продуктів")

Спеціальність 181 Харчові технології. Освітньо-професійна програма "Технології в ресторанному господарстві". Магістр.

Спеціальність 181 Харчові технології. Освітньо-професійна програма "Технології зберігання і переробки зерна". Магістр.

Спеціальність 181 Харчові технології. Освітньо-професійна програма "Технології зберігання, консервування та переробки молока". Магістр.

Спеціальність 181 Харчові технології. Освітньо-професійна програма "Технології зберігання, консервування та переробки м'яса". Магістр.

Спеціальність 181 Харчові технології. Освітньо-професійна програма "Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів". Магістр.

Спеціальність 181 Харчові технології. Освітньо-професійна програма "Технології органічних харчових продуктів". Магістр.

Спеціальність 181 Харчові технології. Освітньо-професійна програма "Технології продуктів бродіння і виноробства". Магістр.

Спеціальність 181 Харчові технології. Освітньо-професійна програма "Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів". Магістр.

Спеціальність 181 Харчові технології. Освітньо-професійна програма "Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів". Магістр.

Спеціальність 181 Харчові технології. Освітньо-професійна програма "Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення". Магістр.

Спеціальність 181 Харчові технології. Освітньо-професійна програма "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів". Магістр.

Спеціальність 181 Харчові технології. Освітньо-професійна програма "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції". Магістр.

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища. Освітньо-професійна програма "Екологічний контроль та аудит". Магістр.

Спеціальність 186 Видавництво та поліграфія. Бакалавр (освітня програма "Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки")

Спеціальність 186 Видавництво та поліграфія. Магістр.

Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа. Освітньо-професійна програма "Готельно-ресторанна справа". Бакалавр.

Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа. Освітньо-професійна програма "Готельна і ресторанна справа". Магістр.

Спеціальність 242 Туризм. Освітня програма "Туризм". Бакалавр.

Спеціальність 242 Туризм. Освітньо-професійна програма "Туризмознавство". Магістр.

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини. Освітньо-професійна програма "Міжнародна економіка". Бакалавр

Спеціальність 056 (292) Міжнародні економічні відносини. Освітньо-професійна програма "Міжнародні економічні відносини". Магістр.